ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลา จับมือศูนย์ภาษา B.E.C. “กำจัดจุดอ่อนสนทนาภาษาอังกฤษ”

เริ่มโดย puyugi, 15:28 น. 22 ม.ค 54

puyugi

มรภ.สงขลา จับมือศูนย์ภาษา B.E.C.     "กำจัดจุดอ่อนสนทนาภาษาอังกฤษ"

       นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตบเท้าเข้าร่วมโครงการ "กำจัดจุดอ่อนสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)" วิทยากรจาก B.E.C. แนะใช้จินตภาษาพัฒนาทักษะการพูด เสริมความเชื่อมั่นในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
       ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับสถาบันภาษา B.E.C. กรุงเทพมหานคร จัดอบรมโครงการ "กำจัดจุดอ่อนสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)" เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิทยากรชื่อดัง อาจารย์ชาญชัย บุญเฮ้า ผู้ชำนาญด้านการประยุกต์ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งความมุ่งหมายของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เกิดความเข้าใจและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารในชีวิตประจำวัน
       เทคนิคที่อาจารย์ชาญชัย นำมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมอบรม เรียกว่า "จินตภาษา" ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่อาศัยสมาธิและจินตนาการ โดยระหว่างการอบรมได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้ฝึกการพูด การออกเสียงภาษาอังกฤษ เนื่องจากมองว่าการเรียนภาษา ไม่ใช่การเลียนภาษา การออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนกับเจ้าของภาษาเป็นเรื่องยาก เพราะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน และการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงไทย ก็ไม่ใช่เรื่องผิด จึงไม่ควรกังวลกับการออกเสียงมากนัก และควรมีความมั่นใจที่จะออกเสียงเมื่อต้องสนทนาภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐทิชา สุกแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้ความเห็นว่า ปัญหาการสนทนาภาษาอังกฤษของเด็กไทยเกิดจากความไม่กล้าแสดงออก และไม่เห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ทำให้ตนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และมีความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
       "ปัจจุบันมีการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น เราจึงต้องฝึกภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ การเข้าร่วมโครงฯ การในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช่วยสร้างความเข้าใจในการใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสนทนาภาษาอังกฤษ" นายอารีฟ ดือเระ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว
       นางสาวปวีณา หมัดเต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า ตนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง แต่ก็ชอบที่จะเรียนการสนทนามากกว่าการเรียนไวยากรณ์ ส่วนสาเหตุที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ เพราะต้องการฝึกฝนตัวเองให้เกิดความกล้าในการสนทนาภาษาอังกฤษ
       ด้านคณะผู้จัดอบรมอย่าง นายฆรวัณณ์ สถล และ นางสาววทิตา ฤทธิโชค เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แสดงความเห็นร่วมกันว่า สืบเนื่องจากปัญหาการสนทนาภาษาอังกฤษของคนไทย ที่มีความกลัว หรือมีโอกาสในการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติค่อนข้างน้อย จึงนำมาสู่การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และให้นักศึกษาทราบถึงหลักในการสนทนาภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
       โครงการกำจัดจุดอ่อนสนทนาภาษาอังกฤษ นับเป็นการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความมั่นใจและเพิ่มเติมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในระดับสากลให้แก่เยาวชนไทย

หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ