ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ม.อ.จัดมหกรรมแสดงสินค้า U2T โชว์ศักยภาพการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

เริ่มโดย ฅนสองเล, 13:26 น. 17 ธ.ค 64

ฅนสองเล

ม.อ.จัดมหกรรมแสดงสินค้า U2T โชว์ศักยภาพการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดมหกรรมจัดแสดงสินค้าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564  ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 90 ตำบล  จัดแสดงจำนวน 40 คูหา  พร้อมเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาชุมชน  การพูดคุยกับแขกรับเชิญ และเวทีคอนเสิร์ต

สำหรับมีพิธีเปิดในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม และผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติ
   
กิจกรรมวันที่ 18 ธันวาคม 2564 จัดกิจกรรมเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานพัฒนาชุมชน และวันที่ 19 ธันวาคม 2564 จัดเวทีพูดคุยและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง นำโดย ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ พันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) ตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในการจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนครอบคลุมทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตปัตตานี ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี ตรัง หาดใหญ่ พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 90 ตำบล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กระจายอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ช่วงโควิด-19  ระยะเวลา 1 ปี โดยสร้างงาน พัฒนาอาชีพในชุมชน เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาไม่น้อยกว่า 60,000 คน  ทั่วประเทศ ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ  สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน  เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน   ได้จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนเพื่อให้เกิดการติตตามปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี ตรัง และหาดใหญ่ พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 90 ตำบล ใน 12 จังหวัดภาคใต้ ได้สร้างงานจำนวนประมาณ 1,800 อัตรา

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยรองตัวสุดท้าย:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง