ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

หอสมุดซุนยัดเซน กำลังถูกเปลี่ยนเป็นหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

เริ่มโดย ฅนสองเล, 11:06 น. 10 ม.ค 65

ฅนสองเล

หอสมุดซุนยัดเซน กำลังถูกเปลี่ยนเป็นหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

อาคารมูลนิธิหอสมุดประชาชนหาดใหญ่ (หอสมุดซุนยัดเซน) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในอดีตเคยเป็นที่อ่านหนังสือ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวหาดใหญ่ แต่ปัจจุบันได้ปิดให้บริการไปแล้ว

ล่าสุดทราบมาว่า หอสมุดแหง่นี้กำลังจะได้รับการฟื้นฟูกลับบมาอีกครั้ง โดยได้รับข้อมูลจากนายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกอบจ.สงขลา ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เช่าที่ดินและอาคารตรงนี้เพื่อที่จะทำการก่อสร้างอาคารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กๆ เยาวชน ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ได้ค้นคว้าหาความรู้ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสำหรับคนทุกวัย ขณะนี้ได้มีการตั้งงบประมาณเริ่มดำเนินการออกแบบและเตรียมเข้าปรับปรุงอาคารแล้ว

สำหรับความคืบหน้า แบบแปลนอาคาร พื้นที่ใช้สอยต่างๆ จะติดตามมาฝากกันเพิ่มเติมต่อไป รอติดตามกันได้ครับ