ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

แบงค์ชาติภาคใต้ แถลงแนวโน้มเศรษฐกิจไตรมาส4 ปี 64 ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน

เริ่มโดย ฅนสองเล, 15:54 น. 03 ก.พ 65

ฅนสองเล

แบงค์ชาติภาคใต้ แถลงแนวโน้มเศรษฐกิจไตรมาส4 ปี 64 ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน

2 ก.พ.65 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดแถลงข่าวภาพรวมเศรษฐกิจกำรเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2564 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้ 

ไตรมาส 4 ปี 2564 ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้
- การบริโภคภาคเอกชน เสถียรภาพภายในประเทศ เพิ่มขึ้น ตามการผ่อนคลำยมำตรการควบคุมการแพร่ระบำดของ COVID-19
- การท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้น หลังมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจำกต่างประเทศ
- การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน
- การส่งออก เพิ่มขึ้น จกกทั้งอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัว และปัญหา Supply disruption ที่ทยอยคลี่คลาย
- การลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้น ตามภาวะอุปสงค์ และความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ฟื้นตัว
- เสถียรภาพภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้น ตามราคาพลังงาน และอาหารสด ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้น ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่โดยรวมยังคงเปราะบาง

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาส 1 ปี 2565 คาดว่าทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยการบริโภคฟื้นตัวได้จำกัด ส่วนการท่องเที่ยวคาดว่าปรับดีขึ้นบ้าง

ทั้งนี้ สามารถชมการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2564 โดยคลิก https://youtu.be/HMHKblac_-Y

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฯ ได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/Pages/Southern_Economy.aspx

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยตัวที่สอง:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง