ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

รู้ไว้เผื่อติด! ปกส.จ่ายชดเชยให้คนติดโควิดทุกมาตรา ใช้อันไหนมาดูกัน!

เริ่มโดย hot deal TH, 11:16 น. 11 ก.พ 65

hot deal TH
#ประกันสังคมจ่ายชดเชย
#กรณีติดโควิด


เผื่อใครไม่รู้! #ประกันสังคม มี promotion จ่ายชดเชยให้ผู้ประกันตนที่ติดโควิดทุกมาตรา แบ่งตามนี้เลย

มาตรา 33 : ลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง
หยุดรักษาตัวเกิน 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย
โดยมีสิทธิรับ โปรได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างจริง (แต่ไม่เกิน 15,000.-) โดยจะได้รับ
- ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
- ปีละไม่เกิน 180 วัน
- ยกเว้นโรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน
ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)

มาตรา 39 : มีโปรโมชั่นรับเงินทดแทนขาดรายได้ 50% โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800.-)
- ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
- ปีละไม่เกิน 180 วัน
- ยกเว้นโรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน
ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)

ม.33 / 39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และต้องส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

มาตรา 40 : รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 และพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และต้องส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนที่จะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ
ยื่น promotions แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/ม.40)

ที่มา : https://ppro.pro/3GArmVB


#ปันโปร #โปรออนไลน์
#ปันโปรบอกข่าว
#SaveForMore