ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

อยากกู้ ธอส สร้างบ้าน ต้องเตรียมตัวยังไง

เริ่มโดย mrsonson22, 12:09 น. 11 ก.พ 65

mrsonson22

การสร้างบ้านเป็นของตัวเอง ถือเป็นเป้าหมายในชีวิตของใครหลายๆ คน แต่แน่นอนว่า การสร้างบ้านด้วยตัวเอง จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก รวมถึงมีขั้นตอนและรายละเอียดในการขอกู้เงินมากกว่าการซื้อบ้าน ทำให้การกู้ ธอส สร้างบ้าน ถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านมากที่สุด ซึ่งในวันนี้บริษัทรับสร้างบ้านรอแยลเฮ้าส์ จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนกู้ ธอส สร้างบ้าน เพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ทัน

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนกู้ ธอส สร้างบ้าน

1.เตรียมแปลนบ้านและหาผู้รับเหมา

สิ่งสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีในการสร้างบ้านนั่นก็คือ "แปลนบ้าน" เพื่อนำแบบแปลนไปหาผู้รับเหมา และให้ผู้รับเหมาประเมินราคาค่าก่อสร้างมาให้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถกำหนดงบประมาณและเลือกผู้รับเหมาที่ให้ราคาถูกที่สุดมาได้ นอกจากนี้แปลนบ้านถือเป็นเอกสารที่ต้องนำไปประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขตพื้นที่ และเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการยื่นขอสินเชื่อสร้างบ้านอีกด้วย

2.เตรียมงบประมาณก้อนแรก

เมื่อคุณกู้ ธอส สร้างบ้านมาแล้ว ธนาคารจะไม่ได้ปล่อยสินเชื่อให้คุณในช่วงก่อสร้างระยะแรก แต่จะปล่อยสินเชื่อเมื่อสร้างบ้านไปแล้วประมาณหนึ่ง เช่น ลงเสาหรือเทพื้นปูนเรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้จะนำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ธนาคารจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆ ไม่ใช่จ่ายเต็มวงเงินที่อนุมัติตั้งแต่แรก ทำให้การเตรียมงบประมาณในการก่อสร้างก้อนแรกเอาไว้ ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถทราบได้จากประมาณการก่อสร้างของผู้รับเหมาที่มีการแจกแจงไว้เป็นงวดๆ

3.เตรียมเอกสารยื่นขอสินเชื่อให้ครบถ้วน

เอกสารส่วนบุคคล

บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ
-ใบรับรองเงินเดือน
-สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
-สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
-สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
-หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
-รูปถ่ายกิจการ
-สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

-สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก ทุกหน้า
-หลักฐานการยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้าง / สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง
-แบบแปลน
-ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หากคุณมีการเตรียมพร้อมก่อนกู้ ธอส สร้างบ้าน ก็สามารถมั่นใจได้เลยว่า จะสามารถขอสินเชื่อได้อย่างแน่นอน แต่หากคุณไม่มั่นใจในการยื่นขอกู้เงินด้วยตัวเอง รวมถึงกำลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านอยู่ ก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ Royal House บริษัทรับสร้างบ้านด้วยสมอง ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการกู้ ธอส สร้างบ้าน และพร้อมสร้างบ้านที่แข็งแรง มีคุณภาพ และถูกใจคุณที่สุด

อ่านเพิ่มเติม: https://www.royalhouse.co.th/home-building-trends/