ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

อบจ.สงขลา จัดงบ 10.5 ล.เดินหน้าศึกษาการสร้างสกายวอล์คเขาคอหงส์

เริ่มโดย ฅนสองเล, 10:18 น. 13 ก.พ 65

ฅนสองเล

อบจ.สงขลา จัดงบ 10.5 ล.เดินหน้าศึกษาการสร้างสกายวอล์คเขาคอหงส์

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ้างที่ปรึกษาปฎิบัติตามโครงการ จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสม การก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วงเงินตามสัญญา 10,500,000 บาทระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน ( 8 ก.พ.- 4 พ.ย. 2565 )

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภายหลังการลงนามสัญญาจ้างศึกษาออกแบบ นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกอบจ.สงขลา นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้มีการลงพื้นที่พบปะหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เขาคอหงส์ โดยได้เข้าพบ พล.ต.ประเสริฐ กิตติรัต ผบ.มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ นายธาดา พรหมมี ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา และจะได้เข้าพบปะหารือส่วนราชการ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล ขอรับคำปรึกษา ข้อแนะนำต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการศึกาาออกแบบการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์คต่อไป