ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มาตรฐานโรงงานผลิตครีม มีอะไรบ้าง ?

เริ่มโดย ไอซ์ไอซ์, 22:33 น. 13 ก.พ 65

ไอซ์ไอซ์

มาตรฐานโรงงานผลิตครีม มีอะไรบ้าง ?
   ผู้ประกอบธุรกิจ เครื่องสำอาง รายใหม่ คงเลือกโรงงานผลิตครีม แทนการลงทุนสร้างโรงงานเอง นั้นเป็นเพราะว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าและใช้เม็ดเงินลงทุนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการต้องมาซื้อเครื่องจักรมาผลิตเอง แต่ทว่ากลับมีข้อเสียที่ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก หากเลือก โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่ไม่ได้มาตรฐาน เหมือนกับการฆ่าแบรนด์ของตัวเองทางอ้อมได้เลย
มาตรฐานโรงงานผลิตครีม ต้องมีอะไรบ้างมาทำความรู้จักกัน
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต ตามกระทรวงสาธารณสุข (GMP)
   หลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ชี้วัดมาตรฐาน โรงงานผลิตครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม  คือมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นมาตรฐานตรวจวัดขั้นตอนการผลิต ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วัดสถานที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีความสะอาด ถูกสุขภาพอนามัย การผลิตถูกต้อง ปราศจากการปนเปื้อนในสายการผลิต ตลอดถึงควบคุมบุคลลากรในการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน กล่าวโดยรวมคือการดูแลการผลิตครอบคลุมทั่วโรงงาน ซึ่งโรงงงานผลิตเครื่องสำอางจำเป็นต้องมี GMP เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่ตรวจสอบ โดยบริษัทเอกชนจะไม่มีสิทธิ์เข้าดำเนินการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้น
มาตรฐานโรงงานผลิตครีม ISO มาตรฐานคุณภาพระดับโลก
   ISO (International Standards Organization) หรือมาตรฐานไอเอสโอ เป็นมาตรฐานสากล หาก โรงงานผลิตครีมใดมี ISO แสดงว่าเครื่องสำอาง นั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งตัวเลขต่อท้าย ISO มีความหมายแตกต่างกัน แต่ ISO ที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง คือ ISO 9001 และ ISO 22716
ISO 9001 คือการรับรองคุณภาพด้านการจัดการขององค์กร โดยจำแนกมาตรฐานดังนี้
- สินค้าและบริการมีมาตรฐาน
- ลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญ
- บริการรวดเร็วตรวจสอบได้ โดยการสื่อสารมีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พนักงานมีความรู้ความสามารถ
- ทุกกระบวนการมีผู้ตรวจสอบดูแลทุกขั้นตอน
- มีการวิเคราะห์และประเมินผล ทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ