ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ยางพาราเริ่มเข้าสู่ฤดูผลัดใบ ราคาน้ำยางท้องถิ่นปรับตัวสูงทะลุกก.60 บาทแล้ว

เริ่มโดย ฅนสองเล, 17:03 น. 14 ก.พ 65

ฅนสองเล

ยางพาราเริ่มเข้าสู่ฤดูผลัดใบ ราคาน้ำยางท้องถิ่นปรับตัวสูงทะลุกก.60 บาทแล้ว

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นช่วงเวลาที่ราคายางพาราปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา รายงานราคาน้ำยางสดยางประจำวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่กิโลกรัมละ 64 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 บาท

ขณะที่เกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอสะเดาให้ข้อมูลว่า ราคาน้ำยางสดท้องถิ่น ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่โลกรัมละ 59-62 บาท ขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยาง ซึ่งเมื่อเที่ยบกับช่วงต้นเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 52-55 บาทต่อกิโลกรัม แต่เมื่อเปรียบเทียบรายได้กันก็ถือว่ายังไม่เพิ่มขึ้นมากนัก เพราะตั้งแต่หลังปีใหม่ในพื้นที่ประสบปัญหาฝนแล้งและอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว ทำให้ปริมาณน้ำยางสดลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างที่สวนของเขาน้ำยางสดจากเดิมที่เคยได้วันละ 75-80 กิโลกรัม ลดลงเหลือ 60-65 กิโลกรัม และมีแนวโน้มปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันยางพาราเริ่มเข้าสู่ฤดูผลัดใบ ซึ่งปีนี้ค่อนข้างมาเร็วและจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้หลายสวนเริ่มลดการกรีดจากเดิมกรีด 3 วันหยุด 1 วันเป็นกรีด 2 หยุด 1 กันบ้างแล้ว และหลายสวนเริ่มวางแผนหยุดการกรีดแล้วด้วย โดยคาดว่าในเดือนมีนาคม-เมษายน จะมีสวนยางหยุดกรีดพักหน้ายางเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นกำลังใจของคนกรีดยางที่ได้ราคามาช่วยพยุงรายได้ไม่ให้หดหายลงมากในช่วงเวลาที่น้ำยางมีปริมาณน้อย และอยากให้เสถียรภาพราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาทขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวสวนยางได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพในวันที่ราคาสินค้าแทบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยตัวที่สอง:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง