ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 4,841ล้าน เชื่อมเขาชัยสน-กระแสสินธุ์

เริ่มโดย ฅนสองเล, 18:17 น. 18 มี.ค 65

ฅนสองเล

วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 4,841ล้าน เชื่อมเขาชัยสน-กระแสสินธุ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง-สงขลา จำนวน 4,841 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างประมาณปี 2566 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการได้ในช่วงกลางปี 2569   

(18 มีนาคม 2565)  ณ บ้านแหลมจองถนน หมู่ที่ 1 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง – สงขลา แห่งที่ 2 ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวงชนบท สำหรับพิธีดังกล่าวมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางนที  รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)  นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ณ บริเวณแหลมบ้านจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ถึงฝั่งตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็นสะพานข้างทะเลสาบแห่งที่ 2  จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่าง จ.พัทลุง กับ จ.สงขลา ลดระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร หรือลดระยะเวลาในการเดินทางราว 2 ชั่วโมง เป็นการสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมกิจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ขณะที่โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกจากถนนทางหลวงชนบท พท.4004 (กม.ที่ 3+300) บ้านแหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วางแนวข้ามทะเลสาบสงขลา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดสิ้นสุดที่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่ บริเวณ หมู่ 2 บ้านแหลมยาง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กิโลเมตร โดยสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร (สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต)

และมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือ สะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความที่ (Box Segmental Bridge) นอกจากนี้ บริเวณราวสะพานได้ออกแบบให้มีความสวยงามทางจิตรกรรมมโนราห์ของท้องถิ่นมาประยุกต์ ประกอบกับลักษณะทางโครงสร้างของสะพานที่แตกต่างจากสะพานอื่นและสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม ทำให้สะพานแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์ค (Land mark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดในอนาคต

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เนื่องจากตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานข้ามทะเลสาบ แห่งแรกคือสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สะพานไสกลิ้ง - หัวป่า) ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีระยะทางห่างกันเกือบ 60 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ตรงกลางของทะเลสาบ ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จากปัญหาดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และ อำเภอกระแสสินธุ์ จังวัดสงขลา ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวอีกว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จและได้ผ่านการพิจารณารายงานการประเมินผลล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยในปี 2566 ได้จัดทำคำขอภายในกรอบวงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,841 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (ปี 2566 - 2568) โดยจะใช้เงินกู้และงบสมทบจากงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างประมาณ ปี 2566 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการได้ในช่วงกลางปี 2569 ต่อไป

--------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 074 612404