ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล

เริ่มโดย PR HALAL PSU, 14:39 น. 31 มี.ค 65

PR HALAL PSU

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2  หลักสูตร Non-degree
การจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT โดยความร่วมมือของ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการและ
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมแล้วที่จะยกระดับท่านสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ระบบกิจการฮาลาล

รายละเอียดและการรับสมัคร | http://halalinst.psu.ac.th/th/?page_id=809


รับสมัคร : วันที่ 21 มีนาคม 2565 - 22 พฤษภาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน : งานทะเบียนหลักสูตร 074 - 289291
รายละเอียดทั่วไป : นายมะรอซี ลีเมาะ/นางสาวซานูรา ดอนา 082 - 2730548