ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

“ครูเอียด” ผู้มากประสบการณ์ศึกษาทางเลือกเสียชีวิตแล้ว

เริ่มโดย ฅนสองเล, 09:31 น. 18 พ.ย 53

ฅนสองเล

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์    17 พฤศจิกายน 2553 19:08 น.
   
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - แวดวงการศึกษาทางเลือกของไทยได้สูญเสียบุคลากรคำสำคัญไปแล้วอีก 1 คน เผย "ครูเอียด - กรรณิกา ปานดำรงค์" ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็ง ที่บ้านพักใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วยวัยเพียง 50 ปี
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สงขลาว่า วันนี้ (17 พ.ย.) วงการศึกษาของไทย โดยเฉพาะแวดวงการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ได้สูญเสียบุคลากรด้านการศึกษาทางเลือกที่มากประสบการณ์ไปอีกแล้ว 1 คนคือ น.ส.กรรณิกา ปานดำรงค์ หรือ "ครูเอียด" ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ด้วยวัยเพียง 50 ปี ที่บ้านพักใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
       
       สำหรับ น.ส.กรรณิกา ปานดำรงค์ เป็นอดีตครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทางการศึกษาและเป็นหัวหน้าศูนย์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์สงขลา ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เป็นผู้ที่ริเริ่มเนื้อหาของกลุ่มสาระท้องถิ่น และโครงงานอาชีพ จัด กระบวนการเรียนการสอนให้เด็กได้ศึกษา เรียนรู้ละศึกษาชุมชนในรูปของโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนคือหัวใจของการศึกษา
       
       ครูเอียด ได้เป็นกำลังหลักร่วมจัดตั้งศูนย์พลเมืองเด็กสงขลาขึ้นในปี 2535 และมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาทางเลือก และทำกิจกรรมให้กับเยาวชนในจังหวัดสงขลา ในการเรียนรู้ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดการทำงานที่สำคัญคือ การศึกษาไม่ควรใช้รูปแบบเดียว มีความหลากหลายกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นไม่ควรใช้รูปแบบเดี่ยว เพราะคนมีความแตกต่างกัน และเนื้อหาการเรียนที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันเป็นกลไกที่จะไปสนับสนุนให้คนเข้า สู่ในระบบทุนเป็นกระแสหลักของการบริโภค ซึ่งอย่างนี้จะทำให้คนไม่คิดที่จะพึ่งตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาเดิมของชุมชน แม้มีแต่จะกลายเป็นเครื่องจักรเข้าอุตสาหกรรม
       
       ครูเอียด ร่วมผลักดันนโยบายการเปิดโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกกระทรวงการศึกษาสั่งปิดการ เรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะที่โรงเรียนวัดท่าสะท้อน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และทำงานร่วมกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือก สภาการศึกษาทางเลือก กับการต่อสู้เพื่อสิทธิทางการศึกษาจากทั่วประเทศ
       
       ช่วงปี 2552-2553 ครูเอียดเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้การอบรมแพทย์ทางเลือก ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธตามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเอาแนวคิดของสวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ของคุณหมอเขียว กล้าจน มาให้กับประชาชนใน จ.สงขลาเพื่อเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพทางเลือก
       
       ทั้งนี้ ญาติของครูเอียดแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ (18 พ.ย.) จะมีพิธีรดน้ำศพ เวลา 15.00 น.ณ วัดคลองเปล (วัดน้ำผุด) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา