ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายข้าวสารแด่คณะพระสงฆ์สามเณร

เริ่มโดย ไอที ช้อป, 08:52 น. 27 เม.ย 65

ไอที ช้อป

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายข้าวสารแด่คณะพระสงฆ์สามเณร

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายข้าวสารแด่คณะพระสงฆ์สามเณร
วัดแม่สลัก วัดในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมบุญได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่ 510-049-9622
ชื่อบัญชี วัดแม่สลัก

ติดต่อสอบถาม เพจ : วัดแม่สลัก ตำบนแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

/อานิสงส์การถวายข้าวสาร/
- ส่งผลให้มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนในทุกภพทุกชาติ
- แม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดมาในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยโภคทรัพย์
- การถวายข้าวสารถือเป็นการบำรุงธาตุขันธ์พระเณรให้มีพละกำลังในการสร้างคุณงามความดีแก่พระศาสนาและงานสาธารณะต่างๆได้ต่อไป
- การถวายข้าวสารเชื่อว่าเป็นการแก้กรรมเก่าหนี้กรรมเก่าเป็นการสะเดาะเคราะห์
- การถวายข้าวสารเชื่อว่าจะทำให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า

* ข้อมูลจาก เพจ : วัดแม่สลัก ตำบนแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ *