ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

วัคซีนไข้เลือดออกคืออะไร จำเป็นไหมสำหรับผู้สูงอายุ

เริ่มโดย w.cassie, 14:47 น. 11 ต.ค 66

w.cassie

        ในช่วงปลายฝนต้นหนาวอาจทำให้หลายคนชะล่าใจว่ายุงคงจะลดน้อยลง แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะแอ่งน้ำที่ขังมาตลอดช่วงหน้าหน้าฝนยังคงเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงชั้นดี ที่หลาย ๆ ครอบครัวไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ จึงควรได้รับการวัคซีนไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนสายเกินแก้ 
        ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ทุกคน เราจึงจะมาบอกให้รู้กันว่าวัคซีนไข้เลือดออกคืออะไร จำเป็นไหมสำหรับผู้สูงอายุ อยากรู้ตามไปดูกันเลย


        แต่ก่อนที่จะไปหาคำตอบกันว่าวัคซีนไข้เลือดออกจำเป็นแค่ไหนสำหรับผู้สูงอายุ เราจะขอพาไปทำความรู้จักกับโรคไข้เลือดออกกัน
        โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งสามารถติดต่อผ่านการถูกยุงลายตัวเมียที่ติดเชื้อกัด โรคนี้สามารถพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ แต่จะพบได้บ่อยในเด็กและผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เช่น ประเทศไทย โดยวัคซีนไข้เลือดออกเป็นวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อไวรัสเดงกี่ที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลง วัคซีนนี้สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออกได้ 90% ในช่วง 5 ปีแรกหลังการฉีด

วัคซีนไข้เลือดออกจำเป็นไหมสำหรับผู้สูงอายุ?
        ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกรุนแรงมากกว่ากลุ่มคนอายุน้อย เนื่องจากผู้สูงอายุมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง ทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างเต็มที่ อาการของโรคไข้เลือดออกในผู้สูงอายุมักรุนแรงกว่าในคนอายุน้อย และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น ภาวะช็อกจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ภาวะไตวายเฉียบพลัน และภาวะหัวใจวาย
        ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออกรุนแรง

ข้อควรพิจารณาในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ได้แก่
        - ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก
        - ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ เป็นต้น
        - ผู้สูงอายุที่เดินทางบ่อยไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ผู้สูงอายุที่ไม่ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ได้แก่
        - ผู้สูงอายุที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
        - ผู้สูงอายุที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
        - ผู้สูงอายุที่มีประวัติแพ้วัคซีนไข้เลือดออก

ผลข้างเคียงของวัคซีนไข้เลือดออกสำหรับผู้สูงอายุ
วัคซีนไข้เลือดออกมีผลข้างเคียงที่พบได้น้อย ได้แก่
        - อาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด
        - อาการไข้ต่ำ ๆ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
        - อาการคลื่นไส้ อาเจียน
        - อาการข้างเคียงเหล่านี้มักหายไปเองภายใน 1-2 วันหลังการฉีดวัคซีน

        ทั้งหมดนี้ คงทำให้ตระหนักกันแล้วว่า วัคซีนไข้เลือดออกเป็นวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้สูงอายุ ดังนั้นครอบครัวจึงควรพาผู้สูงอายุควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออก เพื่อรับการฉีดวัคซีนต่อไป