ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

แชร์เทคนิคสมัครบัตรเครดิตผ่อนสินค้า

เริ่มโดย asider8629, 18:58 น. 28 ต.ค 66

asider8629

เทคนิคสมัครบัตรผ่อนสินค้าด้วยบัตรเครดิตให้ผ่านง่ายมาเหล่า Freelance ให้ได้เรียนรู้กัน

เตรียม statement ย้อนหลัง
เนื่องจาก Freelance เป็นอาชีพที่ไม่มีสลิปเงินเดือน แต่การสมัครบัตรเครดิตจำเป็นต้องนำเอกสารแสดงการมีรายได้ผ่านบัญชีมาแสดงกับธนาคาร วิธีแก้ปัญหาคือ Freelance ต้องรวบรวม statement ติดต่อกัน 6 เดือนขึ้นไปของบัญชีที่รับค่าจ้างมาแสดงกับธนาคาร และหากได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงินสด ขอให้นำเงินเหล่านั้นเข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

เตรียมเอกสารหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
ผู้มีรายได้ที่มีการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างถูกต้องสามารถนำหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่ายหรือที่รู้จักกันในชื่อ ทวิ 50 หรือ ภงด.90 มาแสดงกับธนาคารเพื่อแทนหนังสือรับรองเงินเดือนได้เช่นกันนับเป็นการรับรองการมีรายได้ของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยม

เตรียมเอกสารเกี่ยวกับกิจการของตนเอง
สำหรับ Freelance ที่มีกิจการเป็นของตนเอง และกำลังมองหา บัตรเครดิตสมัครง่าย สามารถนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้ามาใช้ยืนยันว่ามีการประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมายและมีรายได้อย่างถูกต้อง และกิจการนั้นควรมีกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

เอกสารการจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
Freelance ที่รับงานจากลูกค้าควรมีการทำสัญญาจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นการรับรองแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจน ขอให้รวบรวมเอกสารจ้างงานให้ครบถ้วน โดยยอดรายได้ต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลใน statement

ดูโปรโมชั่นบัตรเครดิตผ่อนสินค้าต่อที่ https://www.krungsricard.com/th/promotion/category/Installment

เตรียมเงินก้อนสำหรับค้ำประกัน
อีกวิธีหนึ่งในการเปิด บัตรเครดิตสมัครง่าย คือเลือกเปิดบัตรแบบใช้เงินฝากในบัญชีเพื่อค้ำประกัน สิ่งนี้สามารถแก้ปัญหาเรื่องเอกสารรายได้ของเหล่า Freelance ได้เป็นอย่างดี โดยวงเงินในบัตรเครดิตจะมีความสอดคล้องกับยอดเงินที่เรานำไปฝากที่ธนาคารนั่นเอง

ดังนั้นจะเห็นว่าคนที่ทำงาน Freelance ก็สามารถมีบัตรเครดิตไว้ใช้จ่ายได้ไม่ต่างกับพนักงานเงินเดือน เพียงแค่ต้องมีการเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ แตกต่างกันเท่านั้น หากเตรียมเอกสารเหล่านั้นให้ถูกต้องและครบถ้วนก็มีสิทธิได้รับการอนุมัติในระยะเวลาที่รวดเร็วเช่นกัน ซึ่งหลายๆ ธนาคารสามารถสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้แล้วและในปัจจุบันมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตมากมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ Freelance โดยตรง ดังนั้นเหล่า Freelance ไม่ต้องกังวลใจ หากอยากดูโปรโมชั่นบัตรเครดิตหรืออยากได้บัตรเครดิตซักใบให้เดินตรงเข้าไปคุยกับธนาคารได้เลย

สมัครบัตรเครดิตกรุงศรีออนไลน์