ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สินเชื่อรายย่อย ติดปีกธุรกิจสีเขียวที่มีเงินทุนจำกัด กู้ง่าย ผ่อนสบาย

เริ่มโดย waanbotan_, 23:46 น. 08 พ.ย 66

waanbotan_

เงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งที่ขาดแคลนไม่ได้สำหรับเจ้าของกิจการ โรงงาน ห้างร้านขนาดเล็กและกลางที่ต้องการก้าวเดินหน้าอย่างมั่นคง สินเชื่อรายย่อย ประเภท สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของธุรกิจสีเขียวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดธุรกิจได้ทันใจ
ธุรกิจสีเขียวคือธุรกิจที่มีความใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ธุรกิจโซลาร์เซลล์ที่สนับสนุนการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ธุรกิจพลาสติกที่สร้างจากวัสดุย่อยสลายง่าย ร้านอาหารเดลิเวอรี่ที่ใช้กล่องใส่อาหารแทนแบบใช้ซ้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่แทนกล่องโฟมธรรมดา ร้านค้าแบบรีฟิลให้ลูกค้านำบรรจุภัณฑ์เดิมกลับมาเติมที่ร้าน การลงทุนสีเขียวไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มีความจริงจังมากขึ้นหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระตุ้นความกังวลเพิ่มขึ้นว่าธรรมชาติมีผลต่อชีวิตความอยู่ดีที่สุขของชาวโลกมากแค่ไหน
ด้วยเหตุนี้ หลายธุรกิจที่ก้าวทันเทรนด์รักษ์โลกจัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับโอกาสกู้เงินง่าย ๆ จากโครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง มีจุดมุ่งหมายให้ธุรกิจนั้นได้เงินทุนก้อนหนึ่งสำหรับสร้างระบบบำบัดขจัดมลพิษและของเสียที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้ธุรกิจจัดสรรเงินที่ใช้ในการลงทุนได้อย่างเป็นระบบตามแผนที่วางไว้โดยไม่ต้องสูญเสียสภาพคล่องของตนเองไป
เป้าหมายของโครงการ สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้กู้เงินเพื่อจัดสร้างระบบบำบัดมลพิษที่เกิดจากการดำเนินกิจการบริษัท โรงงาน หรือห้างร้านของตนเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็น สินเชื่อขยายธุรกิจ เพื่อลงทุนรับจ้างให้บริการสร้างระบบบำบัดขจัดมลพิษและของเสียให้ลูกค้า ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจเปิดใหม่สามารถขอกู้ได้ง่าย ระยะเวลากู้นานถึง 7 ปี ลดภาระเจ้าของธุรกิจให้ผ่อนนานระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน 2 ปี สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนี้มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% โดยใช้หลักประกันคือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือใช้บัญชีเงินฝาก ส่วนอัตราดอกเบี้ย 3% เมื่อใช้หลักทรัพย์อื่น ๆ มาเป็นหลักประกัน
ธุรกิจที่ได้รับ สินเชื่อหมุนเวียน มีเงินลงทุนอย่างสม่ำเสมอย่อมมีโอกาสเติบโตได้ดี สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีอายุนานถึง 7 ปีถือเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่มีวงเงินสูง สำหรับวงเงินกู้เพื่อจัดสร้างระบบบำบัดอากาศ บำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย จะให้เงินกู้ตามความจำเป็นของธุรกิจลูกค้าแต่ละราย
สินเชื่อสีเขียวต่อยอดธุรกิจ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ SME ที่มีความใส่ใจในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่แล้ว ผู้ประกอบการในปัจจุบันที่ปรับการดำเนินงานโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ง่ายขึ้น เพียงริเริ่มแผนการลงทุนสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน หรือติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ รวมไปถึงระบบกำจัดของเสียเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน และการนำขยะมาใช้ใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารเจ้าของโครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม