ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

รวมเทคนิคและการเตรียมตัวก่อน กู้เงินออนไลน์ สไตล์มืออาชีพ กู้เมื่อไหร่ก็ผ่านฉลุย

เริ่มโดย waanbotan_, 15:54 น. 17 พ.ย 66

waanbotan_

การกู้เงิน สำหรับบางคนอาจไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย ๆ เพราะหลายครั้งที่ถูกปฏิเสธหรือสินเชื่อไม่ผ่าน จนทำให้ขาดสภาพคล่องในการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา แต่เรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปหากรู้เทคนิควิธีการเตรียมตัวก่อนที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ และยังสามารถได้เงินรวดเร็วเพราะปัจจุบันมีช่องทางให้สามารถ สมัครสินเชื่อออนไลน์ เงินกู้ฉุกเฉินได้ง่าย ๆ
   การ กู้เงินออนไลน์ นั้น มีเทคนิควิธีการเล็กน้อยซึ่งไม่ยุ่งยาก แม้ว่าจะเป็นมือใหม่ที่เคยมีปัญหา "กู้ไม่ผ่าน" มาแล้ว แต่หากนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ แผน กู้เงินด่วน จะราบรื่นขึ้น และมีโอกาสสูงกว่าที่จะผ่านการอนุมัติ
หาข้อมูลสินเชื่อของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้รอบด้าน แล้วโฟกัสที่ผลิตภัณฑ์ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จากสถาบันการเงินที่โดนใจ เพราะการได้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำนั้น จะทำให้ภาระต้นทุนทางการเงินในแต่ละเดือนลดลงได้มาก และหลังจากที่ตรวจดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนดไว้แล้ว หากยอมรับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดได้ ก็สามารถยื่นขอกู้เงินได้ทันที ทั้งนี้ในปัจจุบันสถาบันการเงินส่วนใหญ่เปิดให้ สมัครสินเชื่อออนไลน์ ได้อยู่แล้ว ก็สามารถสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้น ๆ
หันมาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ดีว่าตรงกับเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนดหรือไม่ ซึ่งคุณสมบัติทั่วไปที่มีสถาบันการเงินกำหนดไว้นั้น ได้แก่ อายุต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์, หากต้องการขอสินเชื่อบุคคล จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า 6,000 บาท แต่หากต้องการสมัครบัตรเครดิต ก็จะต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ "สถานภาพการจ้างงาน" ที่เป็นตัวแปรสำคัญของการอนุมัติ สินเชื่อด่วน ด้วยคือหากเป็นพนักงานทดลองงานก็มีโอกาสสูงที่จะถูกปฏิเสธสินเชื่อ
ควรเปลี่ยนสถาบันการเงินที่ขอกู้เงินออนไลน์ แทนการยื่นสมัครซ้ำกับสถาบันการเงินที่เคยปฏิเสธสินเชื่อ เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลที่เคยยื่นไว้ ดังนั้นการยื่นสมัคร สินเชื่อด่วน ซ้ำที่สถาบันการเงินแห่งเดิม ก็มีโอกาสจะถูกปฏิเสธสูงเช่นกัน โดยเฉพาะการยื่นซ้ำในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ระมัดระวังเครดิตทางการเงินของตนเอง พยายามไม่ให้มีปัญหาการชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการค้างจ่าย, จ่ายล่าช้า หรือการชำระเพียงขั้นต่ำ ก็จะเป็นข้อมูลเครดิตที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ และมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินด้วย ยิ่งค้างชำระเกิน 3 งวด หรือรายชื่อติดอยู่ในบัญชีดำของเครดิตบูโรแล้ว จะยิ่งทำให้การขอกู้เงินเป็นไปได้ยากมาก ๆ
ภาระหนี้ที่มีอยู่ไม่ควรสูงกว่า 30 % ของรายได้ ในการขอ กู้เงินด่วนออนไลน์ หรือกู้แบบปกติทั่วไปนั้น สถาบันการเงินจะขอข้อมูลรายได้และตรวจสอบภาระหนี้สินที่มีอยู่เดิม หากประเมินแล้วพบว่าภาระหนี้เดิมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถ, ผ่อนบ้านหรือผ่อนโทรศัพท์มือถือ มีสัดส่วนสูงกว่า 30% ของรายได้ ก็มีโอกาสที่จะถูกปฎิเสธสินเชื่อ เพราะถือว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ก้อนใหม่ได้น้อยมากนั่นเอง
ควรเลือกกู้เงินกับสถาบันการเงินที่มีเงินเดือนเข้า เพราะเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือทางการเงินของตัวเองได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว จึงมีโอกาสที่สินเชื่อจะผ่านฉลุย
เตรียมเอกสารสำหรับการสมัครสินเชื่อให้ครบ ซึ่งเอกสารสำคัญ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หลักฐานแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน รวมถึงเอกสารทางการเงินต่าง ๆ อาทิ Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน เป็นต้น
การเตรียมตัวที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง การสมัครสินเชื่อสถาบันการเงินต่าง ๆ หากนำคำแนะนำข้างต้นเหล่านี้ไปปรับใช้ ก็มีโอกาสที่การขอสินเชื่อจะผ่านฉลุยได้ไม่ยาก