ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงินของทุกธุรกิจด้วย สินเชื่อ SME

เริ่มโดย nemophilanie, 02:29 น. 10 ม.ค 67

nemophilanie

สินเชื่อ SME เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสินทรัพย์ในการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือตามที่กระทรวงกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการได้มีทุนทรัพย์ในการก่อตั้งธุรกิจ การขยาย และปรับปรุงกิจการ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME มีหลายประเภทดังนั้นก่อนตัดสินเลือกจึงควรศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลโดยการนำเอาวัตถุประสงค์หรือความจำเป็นในการขอ สินเชื่อธุรกิจ มาเป็นตัวตั้ง แล้วพิจารณาเพิ่มเติมด้วยเงื่อนไขของสินเชื่อ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย และหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้ สินเชื่อ SME แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ สินเชื่อที่มีหลักประกัน และสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ซึ่งสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนั้นจะได้รับเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าแบบมีหลักประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร
สินเชื่อ SME เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความหลากหลาย จึงควรเลือกเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ เช่น 
•   สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี หรือ OD เป็น สินเชื่อธุรกิจ SME ระยะสั้นเพื่อนำเงินกู้มาใช้เป็นทุนหมุนเวียน สามารถเบิกถอนวงเงินได้จากบัญชีกระแสรายวันซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง แต่จะคิดดอกเบี้ยเฉพาะจำนวนเงินต้นที่มีการเบิกออกมาเท่านั้น เมื่อชำระเงินต้นครบก็จะหยุดคิดอัตราดอกเบี้ยทันที
•   สินเชื่อแบบใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน เหมาะสำหรับการขอวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อลงทุนเพิ่มหรือต้องการขยายธุรกิจ เช่น สินเชื่อเครื่องจักร ก่อสร้างอาคารหรือโกดังเพิ่มเติม เป็นต้น โดยสามารถผ่อนชำระหนี้ได้นานถึง 30 ปี มีอัตราดอกเบี้ยต่ำแต่ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์มาค้ำประกัน
•   สินเชื่อแบบใช้รถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันธุรกิจ เป็น สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่ใช้รถยนต์มาค้ำประกันเงินกู้ซึ่งต้องเป็นรถยนต์ที่ผ่อนชำระหมดแล้วและมีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ ข้อดีคืออนุมัติง่าย มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3 – 21% ต่อปี
•   สินเชื่อแฟคตอริ่ง เหมาะสำหรับการกู้เงินเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในระยะเวลาสั้น ๆ ด้วยการนำบัญชีลูกหนี้ทางการค้าที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ใบกำกับสินค้า หรือใบแจ้งหนี้มาเปลี่ยนเป็นเงินทุน
ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถยื่นขอกู้สินเชื่อ SME ได้ทั้งบุคคลธรรมดา ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และบริษัทจำกัด ซึ่งในปัจจุบันการขอสินเชื่อ SME นั้นผู้ประกอบการสามารถยื่นขอได้ง่าย อนุมัติไว ยกตัวอย่างเช่น หากกำลังมองหา สินเชื่อร้านค้า เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการขยายร้าน สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กของธนาคารกรุงไทยสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับร้านค้าหรือธุรกิจ SME ที่เปิดกิจการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 20 ล้านบาท ในระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี สามารถใช้เอกสารหลักฐานรายรับอื่น ๆ มาประกอบการขอสินเชื่อได้ เช่น บิลเงินสด ใบเสร็จ ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น ทั้งยังสามารถเลือกประเภทของสินเชื่อที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน และวงเงินหนังสือค้ำประกัน
เนื่องจากสินเชื่อ SME มีหลายประเภทผู้ประกอบการจึงต้องเลือกสินเชื่อที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการกู้ให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ SME ของธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ใกล้บ้าน