ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เลือกประกันสุขภาพให้กับตัวเองและครอบครัวแบบตอบโจทย์ได้อย่างไรดี

เริ่มโดย jbtsaccount, 23:06 น. 15 ม.ค 67

jbtsaccount

   การวางแผน ประกัน สุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นการบริหารความเสี่ยงในการวางแผนการเงิน ปัจจุบันมีประกันสุขภาพหลากหลายรูปแบบ แต่เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนในครอบครัวอันเป็นที่รัก วันนี้ เรามีวิธีมาแนะนำในการพิจารณาเลือกซื้อ ประกันสุขภาพให้เหมาะสมทั้งกับตนเองและครอบครัว ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาจากโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เช่น เบาหวาน มะเร็ง และโอกาสถ่ายทอดมาที่ตัวเรา รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น สูบบุหรี่ เครียด ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย ก่อให้เกิดโรค แม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมในการทำงานและที่อยู่อาศัยว่าเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพระดับใด รวมทั้งระดับความรุนแรงของผลกระทบ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ดูสิทธิของตัวเอง ตั้งแต่สิทธิ์ประกันสวัสดิการสุขภาพถ้วนหน้าที่คนไทยทุกคนจะได้รับ สวัสดิการของหน่วยงานตนเอง เช่น ประกันสังคม ประกันกลุ่ม แต่หากสวัสดิการไม่เพียงพอหรือไม่ได้คุณภาพตามต้องการ การมี ประกัน สุขภาพ เช่น ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย (เพิ่มเติม: https://www.add-digital.co.th/life/prueasycare) ก็เป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มเติมความคุ้มครองได้

เลือกความคุ้มครองที่เหมาะสม ควรศึกษารายละเอียดด้านต่าง ๆ ได้แก่ งบประมาณ เช่น เบี้ยประกันต่าง ๆ รายละเอียดความคุ้มครอง เช่น ประกันสุขภาพแบบจ่ายตามตาราง ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ตามจริง ประกันสุขภาพแบบจ่ายรวม รวมทั้ง การคุ้มครองประกันสุขภาพ เช่น กรณี ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก เงื่อนไขการบริการ เป็นต้น

เงื่อนไขการรับประกัน ต้องพิจารณาจากระยะเวลาการรับประกัน เช่น จนถึงอายุ 80, 85 หรือตลอดชีพ แต่ส่วนใหญ่เป็นการคุ้มครองปีต่อปี ซึ่งสามารถบอกล้างสัญญาได้ รวมทั้งข้อยกเว้นในกรมธรรม์ เช่น การไม่คุ้มครองโรคบางประเภท การถูกเพิ่มเบี้ยหรือลดเบี้ยประกันปีต่ออายุ ซึ่งแต่ละที่จะมีการปฏิบัติที่ต่างกัน กรณีไม่เปิดเผยความจริง การฆ่าตัวตาย การรักษาเพื่อความสวยงาม การรักษาที่เลือกได้ นอกจากนี้ ควรพิจารณาจากการปฏิเสธรับประกันในปีต่ออายุ เช่น เกิดจากการเคลมบ่อยครั้ง รวมทั้ง ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ระยะเวลารอคอยหลังกรมธรรม์อนุมัติ ตลอดจนการเรียกร้องสินไหม ผู้ดูแลและให้บริการ ซึ่งต้องผ่านการอบรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่าใด เช่น ใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต ที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

การชำระเบี้ย เช่น สามารถผ่อนผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้ 0% 10 เดือน สำหรับค่าเบี้ยประกันภัย 5,000 บาทขึ้นไป
การตรวจสุขภาพ บางที่อาจไม่ต้องตรวจแต่ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อพิจารณาการรับประกันภัย และบางที่กรณีผู้เอาประกันซื้อความคุ้มครองโรคมะเร็งเพิ่ม จะสามารถขอใช้สิทธิ์เฉพาะมะเร็งได้ โดยได้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนทันที เมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าป่วยเป็นมะเร็ง เป็นต้น
   
   แนะนำศึกษาเพิ่มเติมและเลือกประกันภัยสุขภาพ เช่น ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ให้เหมาะสมและตอบโจทย์ เพื่อสร้างความมั่นคงและหลักประกันสุขภาพที่ดีให้กับชีวิตเราเองและครอบครัว  อย่างไรก็ตาม หากต้องการทราบวิธีนอนให้หลับ สามารถดูได้ที่ https://www.add-digital.co.th/article/health

ที่มาข้อมูล
https://www.add-digital.co.th/life/prueasycare
https://www.set.or.th/th/education-research/education/happymoney/knowledge/article/56-guilde-to-choose-the-right-health-insurance-for-yourself
https://www.add-digital.co.th/buy/Health-cancer-MSIG/Info