การศึกษาและนวัตกรรม > แวดวงการศึกษา

รวมลิ้งค์เว็บไซต์หน่วยงานและสถาบันด้านการศึกษา

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
รวมลิ้งค์เว็บไซต์หน่วยงานและสถาบันด้านการศึกษาในบ้านเรา มีสถาบันใดเพิ่มเติมมาแจ้งไว้ได้ที่บอร์ดแห่งนี้ครับ

มหาวิทยาลัย-หน่วยงานด้านการศึกษา
 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.psu.ac.th
 - มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย www.rmutsv.ac.th
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
 - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th
 - สำนักงานเขตพื้นประถมศึกษาสงขลา เขต 1 www.ska1.obec.go.th
 - สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 www.skz2.go.th
 - สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 http://www.sk3.go.th/
 - สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 16 (สงขลา-สตูล) www.sea16.go.th
 - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา http://www.skprivate.go.th/home/index.php
 - สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา www.peas.or.th

ระดับอาชีวศึกษา-วิทยาลัย
 - วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ www.htc.ac.th
 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา www.songkhlavc.ac.th
 - วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร www.lpt.ac.th
 - วิทยาลัยเทคนิคจะนะ www.chanatc.ac.th
 - วิทยาลัยการอาชีพนาทวี www.nathawee.ac.th
 - วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ www.pakho.ac.th
 - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา www.scat.ac.th
 - วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา www.spc.ac.th
 - วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ www.tfc.ac.th
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร
 - มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ http://rattaphum.rmutsv.ac.th

สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม-มัธยม)
 - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย www.hatyaiwit.ac.th
 - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา www.yorsor.ac.th/

สถาบันการศึกษาเอกชน
 - วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ(IBC) http://ibc.ac.th/thai/
 - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th
 - สถาบันในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ www.anw.ac.th
 - โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี www.skt.ac.th
 - โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลบำรุงรักษ์ www.bamrungrak.ac.th

สถาบันกวดวิชา-สอนพิเศษ
 - E-Learning สงขลา www.witkanit.com
 
จังหวัดพัทลุง
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 www.phatthalung1.go.th
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 www.phatthalung2.go.th
 - มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง www.pt.tsu.ac.th

จังหวัดสตูล
 - วิทยาลัยเทคนิคสตูล www.sttc.ac.th

sischool:
Songkhla International School (โรงเรียนนานาชาติสงขลา)

 ได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2

เปิดสอนในระบบนานาชาติโดยใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และดำเนินการเรียนการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

http://www.facebook.com/Songkhla.International.School.HatYai หรือ http://www.sischool.ac.th


ฝากลิงค์โรงเรียนด้วยนะคะ

tan52:
http://www.theoneeng.com

ฝากด้วยคับ The ONE English School โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ใน จ.สงขลา

Bomb EngRitz:
www.bombengritz.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกพูดภาษาอังกฤษที่สุดในขณะนี้

liza:
ขออนุญาตฝากค่ะ
สถาบันส่งเสริมทักษะการคำนวณและการจัดการด้านบัญชี
https://ufaz88.com/sa-gaming-casino-2/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version