ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

งานประเพณีทอดกฐิน ลอยกระทง เมืองสิงหนคร

เริ่มโดย ฅนสองเล, 15:58 น. 18 พ.ย 53

ฅนสองเล

เทศบาลเมืองสิงหนคร กำหนดจัดงานประเพณีทอดกฐิน ลอยกระทงประจำปี 2553ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ ฝายกั้นน้ำ หลังวัดโลการาม

นายเสริมศักดิ์ จันทร์สว่าง  นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร  แจ้งว่า เทศบาลเมืองสิงหนคร กำหนดงานประเพณีทอดกฐิน ลอยกระทงประจำปี 2553 ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ ฝายกั้นน้ำ หลังวัดโลการาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 17.00-24.00 น. ในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทง รำวงเวียนครก โดยพิธีกร ปราบ ยุทธพิชัย  จากรายการปลดหนี้ ตลกคณะอ่าง เถิดเทิง
          
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมทอดกฐินและลอยกระทงร่วมกัน ณ  ฝายกั้นน้ำ หลังวัดโลการาม  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา