ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

การปรับเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน

เริ่มโดย การปรับเงินเดือน, 17:39 น. 19 มิ.ย 55

การปรับเงินเดือน

       
        ครูโรงเรียนเอกชน ที่จบปริญญาตรี จำนวน 87,680 คน ศธ.ได้เสนอขอปรับเงินเดือนแรกบรรจุของครูเอกชนเป็น 11,680 บาท ตรงส่วนนี้ใช้งบประมาณรองรับ 695 ล้านบาท สำหรับเดือน ม.ค.-ก.ย.55 รวม 9 เดือน พร้อมกันนี้ ศธ.ได้เสนอขอปรับค่าครองชีพให้ครูเอกชนที่ยังได้เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ด้วย ตรงส่วนนี้ต้องใช้งบประมาณ 2,401.58 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ครม.ให้ สช.ไปเกลี่ยงบประมาณของตัวเองมาใช้สำหรับเพิ่มเงินเดือนครู ร.ร.เอกชน ส่วนงบประมาณปรับเพิ่มค่าครองชีพนั้น ครม.อนุมัติงบประมาณให้แค่ 1,200 ล้านบาท ที่เหลืออีก 1,200 ล้านบาทนั้น ให้ ร.ร.เอกชนร่วมรับผิดชอบ แต่งบประมาณ 1,200 ล้านบาทนี้ เป็นงบของปีงบประมาณ 2556