ข่าวสารและสาระ > กระดานลานบุญ

ขออนุโมทนาบุญจากวัดโคกเหรียง

(1/1)

คลองจำไหร:
ตามที่วัดโคกเหรียงได้กำหนดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้น ในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นั้น โดยการอุปถัมภ์ของโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ กองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล  อ.ส.ม อำเภอคลองหอยโข่ง  และพุทธบริษัททั้งหลายทั้งใกล้และไกล
วันนี้ (๑๙ พ.ย.๕๓) ได้มีศรัทธาสาธุชนจากสถานที่ต่าง ๆ เดินทางมาร่วมบุญกุศลกับทางวัดกันอย่างมากมาย จึงขออนุโมทนาต่อท่านนักบุญทั้งหลายที่ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมในส่วนนี้  โดยเฉพาะทางทีมงานเว็บกิมหยงที่ได้ช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตั้งแต่เริ่มต้น ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย จงอภิบาลคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขโดยทั่วกัน เทอญ.

สายน้ำ:

สาธุค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version