การศึกษาและนวัตกรรม > แวดวงการศึกษา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม มนุษย์ฯ - สังคมเสวนา ครั้งที่ ๑

(1/1)

huso_pfis:
โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม มนุษย์ฯ - สังคมเสวนา ครั้งที่ ๑
เรื่อง “ปฏิรูปสังคม : ขจัดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมไทย”
นำเสวนาโดย รศ.ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์      
ณ อาคารรัตนเลิศ (บ้านทรงจีน)
วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
สนใจเข้าร่วมติดต่อ ๐-๗๔๓๑-๑๘๘๕ – ๗ ต่อ ๑๑๓๗ หรือ ๐-๘๖๙๖๒-๙๕๑๓

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version