การศึกษาและนวัตกรรม > แวดวงการศึกษา

มรภ.สงขลา ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(1/1)

puyugi:
มรภ.สงขลา ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   ผศ.ดร.ประสิทธิ์  สังขมณี  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version