การศึกษาและนวัตกรรม > แวดวงการศึกษา

นักธุรกิจสตูล มอบเงินช่วยเหลือโครงการสร้างบ้าน 84 หลัง

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:


นายประสิทธิ์   แบ้สกุล นักธุรกิจใจบุญประเดิมเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อร่วมสร้างบ้านในโครงการสร้างบ้าน 84 หลัง ให้นักเรียน สังกัด สพป.สตูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา แก่นายนิสิต  ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ณ ห้องประชุม สพป.สตูล รวมทั้ง นายจรัส  ง๊ะสมัน และบุคคลใจบุญหลายรายร่วมบริจาคด้วย ในคราวประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   
           
ทั้งนี้  จากการที่ สพป.สตูล  ได้ลงพื้นที่ในโครงการเยี่ยมบ้านนัก เรียน เพื่อติดตาม ช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองในสังกัด ที่ผ่านมาร่วม 3 ปี  จำนวนที่เยี่ยมบ้านกว่า 200 ครอบครัว  สำหรับในปีนี้เข้าเยี่ยมนักเรียน 50 ครอบครัว  พบปัญหาหลักเกี่ยวคุณภาพชีวิตที่น่าเป็นห่วงอย่างหนักขาดที่อยู่อาศัย   ปัญหาครอบครัว 
           
ขณะที่ผู้ปกครองนักเรียนฝากให้ สพป.สตูล  ดูแลในเรื่องของ ทุนการศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ หรือญาติที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย ยังเห็นความสำคัญของการศึกษา ทุกคนอยากให้บุตรหลานได้มีการศึกษา  มีความรู้ มีงานทำทุกคน ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของวงการศึกษาอย่าง   สพป.สตูล
         
ขณะที่นายประสิทธิ์  กล่าวว่า ตนเองเป็นหนึ่งที่เห็นความสำคัญของการศึกษาแก่คนสตูลและประเทศชาติซึ่งตนเองเห็นว่า   ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดสตูล เท่าที่ตนเองที่ผ่านมาเป็นนักการเมือง  สัมผัสประชาชนทุกรากหญ้า   เห็นว่าประเทศไทยจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักสำคัญ เนื่องจากหากเศรษฐกิจดี ประชาชนยากที่จะขายสิทธิขายเสียง หรือถูกชักนำไปสู่ในสิ่งที่เสี่ยงต่อความไม่มั่นคงต่อประเทศชาติ
           
โดยเฉพาะจังหวัดสตูล ขณะนี้ ทุกหลังคาเรือน ชาวสตูล มีผู้อาศัยเพียง 2 วัย คือวัยเด็กและวัยชรา จึงเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะบุคคล2 วัยนี้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง หรือมีรายได้เป็นของตนเอง เนื่องจากจังหวัดสตูล ขาดการดูแลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หากจังหวัดสตูลมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ดี ย่อมมีงานสามารถรองรับ กลุ่มคนวัยเรียน วัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาว วัยพัฒนาประเทศชาติ บ้านเมือง ส่งผลให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา มีความสุข และเศรษฐกิจดีย่อมส่งผลให้ คนสตูลหันหลังกลับมาพัฒนาสตูลแน่นอน

หากจังหวัดสตูลมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา อุตสาหกรรม มีงานรองรับ และสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้คนจังหวัดสตูลมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะจังหวัดสตูลมีศักยภาพพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประชาชนอยู่กันอย่างสันติสุข หาไม่ได้ที่ไหน แน่นอน หวังให้ภาครัฐให้ความสำคัญให้การพัฒนาเศรษฐกิจ   พัฒนาการศึกษาให้จังหวัดสตูล
         
นายนิสิต  ชายภักตร์  กล่าวว่า  สพป.สตูล  มีข้อมูลในการช่วยเหลือกว่า 200 ครอบครัว และหนึ่งในนั้น สพป.สตูล จะทำการสร้างบ้าน 1 หลังก่อน  ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการระดมทุนในการก่อสร้างบ้านให้นักเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่    และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันสร้างบุญกุศล   และเร็วนี้ สพป.สตูลคงได้พบกับท่านทั้งหลายในการระดมทุนครั้งนี้
     

     
สำหรับเบื้องต้น สพป.สตูล จะสร้างบ้านให้เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนอนุบาลท่าแพ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  อยู่บ้านเลขที่  6 หมู่  3  บ้านทุ่ง  ตำบลท่าแพ   อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  ซึ่งสภาพครอบครัว อาศัยอยู่ครอบครัวครบถ้วน มีนายอดิวงษ์  ทองดี  อายุ  47  ปี บิดา   นางนิ๊นะ  ทองดี   อายุ  47  ปี  มารดา มีพี่น้อง  2 คน  อาชีพรับจ้างกรีดยาง และรับจ้างทั่วไป วันละ  200 บาท เดือนละประมาณ  4,000 บาท ลักษณะที่พักอาศัยพบเป็นกระต๊อบเล็ก ๆ จำนวน 2 หลัง  ตั้งอยู่ในที่โล่งไม่มีฝากั้น ซึ่งที่กินและที่หลับนอนคือที่เดียวกัน 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version