ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

องคมนตรี ประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนสงขลารุ่นแรก

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 10:05 น. 18 ก.พ 54

ทีมงานบ้านเรา

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
 
[attach=1]

วานนี้ (17 ก.พ.) ที่ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 107 คน จากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 62 คน และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 45 คน ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรกที่จบจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ที่สำคัญ ผู้สำเร็จการศึกษาในรุ่นนี้ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่พัฒนาพิเศษ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ประกอบด้วย อ.เทพา จะนะ นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย

โดยการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและนโยบายของรับในการแก้ไข ปัญหาพื้นที่พัฒนาพิเศษภายใต้ตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงด้วยการขยาย โอกาสและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันมี 5 สาขา ได้แก่ การปกครองท้องถิ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาชุมชน การศึกษาปฐมวัย และสาขาการจัดการทั่วไป

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดให้ประพฤติตนตามหลักศาสนา ดำรงอยู่ในความดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริตมีความพอเพียงตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215