gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: วัฏสงสาร 31 ภูมิ  (อ่าน 83130 ครั้ง)

วัฏสงสาร 31 ภูมิ

Dr.YelloGreenBlue

  • บุคคลทั่วไป
Re: วัฏสงสาร 31 ภูมิ
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 14:59 น. วันที่ 15 ก.ค.63 »

. ส.สู้ๆ

ขุนทองแดง

  • บุคคลทั่วไป
Re: วัฏสงสาร 31 ภูมิ
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 05:19 น. วันที่ 18 ก.ค.63 »
ถ้าจิตใจสูงถึงขนาดที่
ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส
เพราะมีปัญญาเพียงพอแล้ว

มันก็เป็นศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติ,
เป็นศีลที่ไม่ต้องอาศัยเจตนา
แต่อาศัยปัญญา.

ถ้ายังอาศัยเจตนาอยู่
มันก็ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่;

เหมือนกับที่ว่า…
คนบุถุชนธรรมดารักษาศีลจนตาย
ก็ไม่เคยมีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องได้.

.
ถ้าเป็นพระอริยเจ้าอาศัยสติปัญญา
มันอยู่เหนือเจตนา มันบังคับไว้ได้ด้วยปัญญา,

ก็เลยมีศีลได้ โดยแทบว่าไม่ต้องรักษาศีล,
ไม่ต้องตั้งใจจะรักษาศีล,

มันก็มีศีลเสียได้ด้วยอำนาจของปัญญา
คือความคิดมันไม่เป็นไปในทางที่จะไปฆ่า
ไปลัก ไปทำให้มันผิดศีล อย่างใดอย่างหนึ่ง.

.

#พุทธทาสภิกขุ
#ก_ข_ก_กา_ของการศึกษาพุทธศาสนา #หน้า_๒๘๗
#อ่าน http://www.buddhadasa.org/files/pdf/B_pdf/t/t45.pdf

Dr.Red Jet Lee

  • บุคคลทั่วไป
Re: วัฏสงสาร 31 ภูมิ
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 05:20 น. วันที่ 18 ก.ค.63 »
#อิทัปปัจจยตา หน้า ๕๔-๕๕
     #พุทธทาสภิกขุ

Dr.Red Paknam

  • บุคคลทั่วไป
Re: วัฏสงสาร 31 ภูมิ
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 05:22 น. วันที่ 18 ก.ค.63 »
เวรระงับด้วยการไม่จองเวร นั้นจริงแท้
แต่ต้องศึกษาว่า ทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องจองเวร

พระพุทธศาสนานี้ คนที่ศึกษารู้กันดีว่า เป็นหลักการที่สอนให้เว้นการเบียดเบียนกันโดยสิ้นเชิง ถึงขั้นที่ว่า ไม่มีการจงใจฆ่าที่ไม่บาป จนไม่มีข้อที่จะนำไปใช้อ้างในการรุกรานทำร้ายกัน

...

แต่พระพุทธศาสนาก็มองเห็นตระหนักว่า การที่จะใช้เมตตา-กรุณาหรืออหิงสามาแก้ปัญหาให้สำเร็จนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เรามีเมตตา-กรุณา รักคนอื่น ไม่เบียดเบียนใคร ถ้าพบกันหรืออยู่กับคนที่เป็นปกติไม่มีเป้าหมายที่อยู่ในเจตนาพิเศษออกไป ก็จะมีสันติสุขโดยง่าย

แต่ถ้าไปเจอกับคนที่มีเจตนาแฝงเร้น เช่น เขามุ่งหาผลประโยชน์ หรือแสวงอำนาจ ความรักด้วยเมตตากรุณา ก็อาจจะไม่พอ บางทีคนที่เมตตาก็กลายเป็นเหยื่อเขาไป

ยิ่งถ้ามูลเหตุของปัญหาถึงขั้นเป็นทิฏฐิ เช่น เป็นลัทธิความเชื่อด้วยแล้ว การแก้ปัญหาของเราแม้จะเริ่มด้วยเมตตา-กรุณา และวิธีอหิงสาก็จริง แต่จะสำเร็จได้ต้องใช้ปัญญาความสามารถอย่างพิเศษจริงๆ

หลักการก็คือ คนที่จะชนะศัตรูได้ ย่อมต้องมีกำลังเก่งกล้าสามารถกว่าศัตรู แต่คนที่จะชนะศัตรูที่มุ่งร้ายด้วยวิธีการไม่ทำร้ายนั้นจะต้องมีปัญญาความสามารถยิ่งกว่าคนที่ชนะศัตรูด้วยกำลังนั้นอีกมากมาย ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ

วรรณคดีพระพุทธศาสนา เช่น ชาดก อย่างมโหสถชาดก จึงได้สั่งสอนและแสดงตัวอย่างให้เห็นว่า เมื่อมีคนพวกอื่นตั้งตัวเป็นศัตรู ยกมาเพื่อฆ่าฟันทำร้าย ฝ่ายธรรมิกชนต้องใช้ปัญญาความสามารถที่เหนือกว่ามากมายในการที่จะเอาชนะคนพวกนั้น โดยไม่ใช้วิธีทำร้ายตอบ และทำให้พวกศัตรูนั้นต้องยอมสยบและกลายเป็นมิตรในที่สุด

หนังสือ สลายความขัดแย้ง สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๔๙ หน้า ๔๗ - ๔๘

สามารถอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้ที่:
https://book.watnyanaves.net/pdf/viewer.php?bookid=dissolving_conflict_social_science_in_line_with_nature.pdf

หรือสามารถเลือกอ่านเล่มอื่นได้ที่:
https://book.watnyanaves.net/index.php?floor=long-gone

#ธรรมะ #สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

Instagram: @watnyanavesakavan

Dr.Red Chana

  • บุคคลทั่วไป
Re: วัฏสงสาร 31 ภูมิ
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 05:27 น. วันที่ 18 ก.ค.63 »
อริยบุคคล แปลว่า
บุคคลผู้ประเสริฐ ผู้ไกลจากข้าศึก
ผู้หักกำล้อสังสารวัฏได้แล้ว
แบ่งได้หลายประเภท
แบ่งอย่างใหญ่ได้เป็น


ขุนทองแดง

  • บุคคลทั่วไป
Re: วัฏสงสาร 31 ภูมิ
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 09:06 น. วันที่ 27 ก.ค.63 »
" วัดอยู่ที่ไหนหรือ ? " ..

" วัดอยู่ทั่วไป มหาบพิตร " .

ครั้งพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร กับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้พบสนทนาธรรมกันที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

หลวงปู่ก็ถามในหลวงของเราว่า ..

" ดูก่อน มหาบพิตร มาวัดบ่อยไหม " ?

ในหลวงก็ตอบว่า ..

"ไม่ใคร่บ่อยนักเนื่องจากมีราชการงานมาก"

หลวงปู่ : ถ้ามหาบพิตรมาวัด มาที่วัดไหนล่ะ

ในหลวง : ส่วนใหญ่กระผมมาที่ วัดบวรนิเวศวิหารนี้ มานมัสการสมเด็จพระญาณสังวรฯ ซึ่งเคยเป็นพระพี่เลี้ยงตอนบวช

หลวงปู่ : มหาบพิตร ตรงไหนล่ะวัด นั้นก็เรียกว่า กุฏิ นั้นก็เรียกว่า ศาลา นั้นก็เรียกว่า โบสถ์ เมื่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้มารวมกันเข้าก็สมมติเรียกกันว่า วัด

เพราะฉะนั้น ตัวตนของวัดจริงๆ นั้น ไม่มีดอก ที่โบราณเขาเรียกกันว่าที่รวมเหล่านี้เป็นวัด นั้นก็เพื่อ ให้มาวัดที่ดวงใจของเรานี้ว่า ขณะนี้ดวงใจของเรานี้อยู่ห่างไกลจากกิเลส ห่างไกลจากความทุกข์มากน้อยขนาดไหนแล้ว โดยให้เราวัดอยู่เสมอๆ นั้นแหละ อย่างนี้จึงจะเรียกว่า มาถูกวัดในความหมายที่แท้จริง

ในหลวง : ถ้าเช่นนั้น ขณะที่กระผมอยู่บนรถ กระผมก็ไปวัดได้ใช่ไหมครับ

หลวงปู่ : ถูกแล้วมหาบพิตร อยู่ที่ไหนๆ ก็ไปวัดได้ ถ้าได้หันมาพิจารณาดูที่ดวงใจของเราว่า ใจของเราขณะนี้ห่างจากกิเลส ห่างจากความทุกข์ มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้นแล...

" วัดมีอยู่ทั่วไป มหาบพิตร " .

( นี่คือโอวาทธรรมคำสอน ...หลวงปู่ฝั้น อาจาโร แห่งวัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร เมื่อครั้งในอดีต)

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ ๙ ทรงไหว้ และกราบหีบศพ "หลวงปู่ฝั้น อาจาโร" บุคคลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงให้เคารพนับถือเป็นอย่างมาก ... ส.สู้ๆ


ออฟไลน์ khotgame

Re: วัฏสงสาร 31 ภูมิ
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 14:50 น. วันที่ 28 ก.ค.63 »
สาระธรรม

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]