ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

อบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร 10 วัน (หาดใหญ่)

เริ่มโดย ธิษณะ, 10:58 น. 22 พ.ย 53

ธิษณะ

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานหาดใหญ่ จะจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร 10 วัน
จากเทปคำบรรยายโดยอาจารย์โกเอ็นก้า  ระหว่างวันที่ 1 - 12 ธันวาคม  2553
ดูข้อมูลเพิ่มที่ http://www.futurebis.com/dhamma/