ข่าวสารและสาระ > กระดานลานบุญ

อบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร 10 วัน (หาดใหญ่)

(1/1)

ธิษณะ:
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานหาดใหญ่ จะจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร 10 วัน
จากเทปคำบรรยายโดยอาจารย์โกเอ็นก้า  ระหว่างวันที่ 1 - 12 ธันวาคม  2553
ดูข้อมูลเพิ่มที่ http://www.futurebis.com/dhamma/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version