ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ตอบ

รูปแนบ: (ล้างรูป)
Restrictions: 10 per post (10 remaining), maximum total size 6.40 MB, maximum individual size 4.88 MB
เลือกที่นี่เพื่อลบไฟล์แนบของคุณ
คลิกเพื่อใส่รูปหรือลากรูปมาวางตรงนี้
ตัวเลือกเพิ่มเติม...
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยรองตัวสุดท้าย:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง

สรุปหัวข้อ

กระทู้โดย neon0061
 - 19:38 น. 18 พ.ย 63
กระทู้โดย prpfp
 - 14:58 น. 02 ต.ค 62
พีเอฟพี รับโล่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป
ภายใต้แบรนด์ PFP  เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ  โดยมี โดยนายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาเป็นผู้มอบ  ในโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ทั้งภาครัฐ และเอกชนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่