ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ตอบ

รูปแนบ: (ล้างรูป)
Restrictions: 10 per post (10 remaining), maximum total size 6.40 MB, maximum individual size 4.88 MB
เลือกที่นี่เพื่อลบไฟล์แนบของคุณ
คลิกเพื่อใส่รูปหรือลากรูปมาวางตรงนี้
ตัวเลือกเพิ่มเติม...
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยตัวแรก:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง

สรุปหัวข้อ

กระทู้โดย neon0061
 - 19:37 น. 18 พ.ย 63
กระทู้โดย ทีมงานบ้านเรา
 - 13:51 น. 29 เม.ย 63
ครม.อนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้พิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี จาก 800 เป็น 1,000 บาทต่อเดือน เริ่มตุลาคมนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้พิการจากปัจจุบัน 800 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยเริ่มจัดสรรให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ตรวจสอบสิทธิการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ โดยจะมีการจ่ายเงินโดยตรงรายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ครม.ยังเห็นชอบจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี62/63 จำนวน 458 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบสำหรับประกันส่วนต่าง จำนวน 448 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการของ ธ.ก.ส.จำนวน 10 ล้านบาท เนื่องจากมันสำปะหลังมีราคาตกต่ำและปริมาณล้นตลาด เพราะส่งออกไปตลาดจีนไม่ได้

ที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย