ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ตอบ

รูปแนบ: (ล้างรูป)
Restrictions: 10 per post (10 remaining), maximum total size 6.40 MB, maximum individual size 4.88 MB
เลือกที่นี่เพื่อลบไฟล์แนบของคุณ
คลิกเพื่อใส่รูปหรือลากรูปมาวางตรงนี้
ตัวเลือกเพิ่มเติม...
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยตัวที่สอง:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง

สรุปหัวข้อ

กระทู้โดย ฅนสองเล
 - 06:43 น. 09 ต.ค 64
รมช.ศธ. ลงพื้นที่กระแสสินธุ์ ตรวจเยี่ยมการศึกษากศน.-ชมจุดสร้างสะพานมโนราห์

รมช.ศธ. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พื้นที่จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมจุดสร้างสะพานมโนราห์ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแห่งใหม่เชื่อมสงขลา-พัทลุง

(8 ต.ค.64) ที่บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และที่พบปะภาคีเครือข่ายที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุน กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงาน โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ และส่วนราชการ ร่วมติดตาม

สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ทั้งในเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาต่อเนื่อง  โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-18

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  ผู้ตกงาน ผู้ว่างงาน ผู้ที่มีรายได้ลดลง ผู้ที่หายจากอาการป่วยและประชาชนทั่วไป โดยให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก ในการป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาด นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนโครงการ "ล้านเม็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด" การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน สร้างอาชีพ เช่นฟ้าทะลายโจร กระชาย ขมิ้น ข่า รวมทั้งการเพาะพันธ์ต้นกล้าสมุนไพร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การร่วมแรงร่วมใจของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานของ กศน.จนเกิดความสำเร็จ ทั้งในเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ขอให้ร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน กศน. ให้สำเร็จในก้าวต่อไป

โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้นำชุมชน  และเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดสาขาประจำตำบล และการสาธิตการฝึกอาชีพกลุ่มโซนสองทะเล อาทิ การทำขนมลากรอบ ขนมเจาะหู ขนมเค้กกล้วยหอม จากนั้นเยี่ยมชมจุดสร้างสะพานมโนราห์ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ ต.จองถนน จ.พัทลุง ถึง ต.เกาะใหญ่ จ.สงขลา และรับฟังการรายงาน

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว-ภาพ ประชา โชคผ่อง /ภาพวีดิโอ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา