ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ตอบ

รูปแนบ: (ล้างรูป)
Restrictions: 10 per post (10 remaining), maximum total size 6.40 MB, maximum individual size 4.88 MB
เลือกที่นี่เพื่อลบไฟล์แนบของคุณ
คลิกเพื่อใส่รูปหรือลากรูปมาวางตรงนี้
ตัวเลือกเพิ่มเติม...
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยตัวแรก:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง

สรุปหัวข้อ

กระทู้โดย neon0111
 - 19:35 น. 18 พ.ย 63
กระทู้โดย hamtarozaza1133
 - 12:46 น. 04 ต.ค 63
มาแรงที่สุดในตอนนี้เว็บพนันออนไลน์ มั่นใจทุกระดับ คอเซนเตอร์ พร้อม 24 ชั่วโมง
กระทู้โดย mapraow
 - 01:56 น. 08 มี.ค 63
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับครูประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 รหัส 629102001ระดับ กลาง สาระ เทคโนโลยี ระดับช่วงชั้น ประถม ระยะเวลา 18 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ )
กระทู้โดย ไทก้า
 - 16:08 น. 31 ม.ค 63
<a href="https://55fifabet.com/">แทงบอล fifa55</a>
กระทู้โดย ไทก้า
 - 16:06 น. 31 ม.ค 63
<a href="https://55fifabet.com/">แทงบอล fifa55</a> เเทงบอลออนไลน์ บาคาร่า คาสิโนออนไลน์
กระทู้โดย ทีมงานบ้านเรา
 - 13:55 น. 05 พ.ย 62
ชิมช้อปใช้จ.ยะลา มียอดรวมการใช้จ่าย ผ่าน g-Wallet แล้วกว่า 225 ล้านบาท อยู่ลำดับ 10 ของประเทศ

          สำนักงานคลังจังหวัดยะลา โดยนางลัดดา พุทธชาติ เปิดเผยผลสรุปการใช้จ่าย ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ "ชิมช้อปใช้" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของรัฐบาล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ว่า ขณะนี้จังหวัดยะลามียอดรวมการใช้จ่าย ผ่าน g-Wallet แล้ว จำนวน 225,947,250.45 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 10 ของประเทศ แบ่งเป็นการจ่ายผ่าน g-Wallet 1 ซึ่งเป็นเงินที่ภาครัฐโอนให้ จำนวน 190,888,883.95 ล้านบาท การใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 เงินตนเอง จำนวน 35,058,366.50 ล้านบาท

            ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สมัครเข้าร่วมมาตรการ "ชิมช้อปใช้" เฟส 1 และเฟส 2 ใช้จ่ายผ่านกระเป๋า 2(g-Wallet 2)ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี cash back ให้ร้อยละ 15 สำหรับ 30,000 บาทแรก และร้อยละ 20 สำหรับ 20,000 บาทหลัง รวมแล้วคนละไม่เกิน 8,500 บาท

ที่มา : สทท.ยะลา