กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => ทันข่าวท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: ต้อม_รัตภูมิ ที่ 15:45 น. วันที่ 09 ก.ย.64

หัวข้อ: 43 ชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ รับมอบธงฟ้า "ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19"
เริ่มหัวข้อโดย: ต้อม_รัตภูมิ ที่ 15:45 น. วันที่ 09 ก.ย.64
43 ชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ รับมอบธงฟ้า "ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19"

ผู้ว่าฯ มอบธงฟ้า “ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19 #ชุมชนสีฟ้า” แก่ 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในการบริหารจัดการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(9 ก.ย. 64) ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพิธีมอบธงฟ้า “ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19 #ชุมชนสีฟ้า” ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมิน เพื่อเป็นการควบคุม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในการบริหารจัดการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวรายงาน และมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พร้อมแขกผุ้มีเกียรติร่วมในพิธี

สำหรับการดำเนินการตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ของชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19 #ชุมชนสีฟ้า โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนทั้ง 4 เขต ในการร่วมพิจารณาคัดเลือกชุมชนนี้ ไม่มีโควิด-19 #ชุมชนสีฟ้า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลชุมชน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเองและดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนมีความเข้าใจ และร่วมมือในการป้องกัน และควบคุมโรคตามมาตรการ รวมทั้งกติกาของชุมชน ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย 100% รวมถึงการคัดกรองอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดการป้องกันที่ยั่งยืน โดยมีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19 #ชุมชนสีฟ้า ในวันนี้มีจำนวน 43 ชุมชน จาก 103 ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่