กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => ทันข่าวท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: ต้อม_รัตภูมิ ที่ 15:42 น. วันที่ 05 พ.ค.64

หัวข้อ: นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุครั้งแรก
เริ่มหัวข้อโดย: ต้อม_รัตภูมิ ที่ 15:42 น. วันที่ 05 พ.ค.64
นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุครั้งแรก

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยมีนายชวกิจจ์  สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งแรก พร้อมมีนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมประชุม

จากนั้นนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ได้เชิญนายอารี แดงโกเมน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 1 ผู้ที่มีอายุ 68 ปี ซึ่งมีอายุมากที่สุด ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว แล้วกล่าวนำสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวคำปฏิญาณก่อนทำหน้าที่ พร้อมเลือกประธานสภา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ นายพันธ์ สุวรรณมณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 2 เป็นประธานสภาเมืองบ้านพรุขึ้นปฏิบัติหน้าที่ และที่ประชุมมีมติเลือก นายภาคย์ภูมิ ผดุ้งกูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ และเลือกนายอดินันท์ หนูอุไร (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมทั้งได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 (จำนวน 4 สมัย) ดังนี้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564(มีกำหนด 30 วัน)
วันที่ 1 สิงหาคม 2564(มีกำหนด 30 วัน)
วันที่ 1 กันยายน 2564(มีกำหนด 30 วัน)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564(มีกำหนด 30 วัน)
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และเลือก
1.นายอมเรศ นันต์ธนะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 2
2.นายทวิ ถาวรจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 2
3.นายณรงค์ เสนะกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 2
4.นายชัชชัย จันทรกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 3
5.นายประเทือง รงค์เดชา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เขต 2
 เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา