กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => ทันข่าวท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: ต้อม_รัตภูมิ ที่ 09:48 น. วันที่ 10 ก.ย.64

หัวข้อ: นาหม่อม จัดกิจกรรมรณรงค์ “999 ล้างยกเมือง” ป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19
เริ่มหัวข้อโดย: ต้อม_รัตภูมิ ที่ 09:48 น. วันที่ 10 ก.ย.64
นาหม่อม จัดกิจกรรมรณรงค์ “999 ล้างยกเมือง” ป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ “999 ล้างยกเมือง WASH TOGETHER” เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ที่อำเภอนาหม่อม
 
(9 ก.ย. 64) ณ ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา นายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอนาหม่อม เปิดกิจกรรมรณรงค์ “999 ล้างยกเมือง WASH TOGETHER” ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอนาหม่อม และภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันใน พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อรณรงค์ ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมรองรับมาตรการการผ่อนคลาย และเปิดสถานประกอบการต่างๆ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี พ.ต.อ. วิวัฒน์ชัย์ ธรรมวิทยาภูมิ ผกก.สภ.นาหม่อม นางวิไลวรรณ สาครินทร์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคอาหารและยา นายโกมล แดงดี สาธารณสุขอำเภอนาหม่อม บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายกฤชณัทท  พลรัตน์ นายอำเภอนาหม่อม กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องยาวนาน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับมาตรการ ซึ่งประชาชนทุกคนจะต้องใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) ในการระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนทั่วไป ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง รวมถึงมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (COVID-Free Environment) ต้องมีการระบายอากาศ สุขอนามัยที่เหมาะสม สะอาดปลอดภัย และต้องเว้นระยะห่าง, COVID-Free Personnel : มาตรการในส่วนของผู้ประกอบการ จะต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ COVID-Free Customer : ผู้ใช้บริการต้องร่วมมือกับมาตรการตามร้านนั้น ๆ

นอกจากนี้ เราทุกคนต้องปรับวิถีชีวิตแบบ New Normal  และต้องอาศัยทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ  ภาคเอกชน  และภาคี เครือข่าย ร่วมกันดูแลคนให้ได้รับการฉีดวัคซีน และร่วมดูแลสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่าง ๆ โดยการร่วมรักษาความสะอาดด้วยการล้าง เช็ดถู และทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศที่ดี การคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง และการดูแลสุขนิสัยรักสะอาด

สำหรับกิจกรรมทำความสะอาด “999 ล้างยกเมือง WASH TOGETHER” ถือเป็นจุดเริ่มต้น และกิจกรรมที่ดี ใช้แคมเปญวันที่ 9 เดือน 9 ด้วยหลัก 4 วิธีการ คือ WASH ซึ่ง W : Wipe หมายถึง เช็ดถู ปัดกวาด ทำความสะอาดด้วยน้ำยา A :Air Ventilation คือ อากาศต้องถ่ายเท ไม่ทึบอับ โปร่งสบาย S: Separation คือ การแยกขยะ ที่ต้นทาง ก่อนนำวาง ทิ้งทำลาย H : Hygiene คือสุขนิสัย สุขลักษณะ เป็นกิจจะไม่ละเลย โดยดำเนินการใน 5 Setting  ประกอบด้วย สะอาดปลอดภัยเริ่มที่บ้าน, ร้านอาหาร, ตลาด, สถานที่ทำงาน(โรงงาน) และรถสาธารณะปลอดภัย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ร่วมมือกันทำความสะอาด รับการผ่อนคลายกิจกรรมบริการ สร้างความมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าจะป้องกันการระบาดโควิด-19  ไม่ให้กลับมาระบาดรุนแรง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา