กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => ข่าวสารทั่วทิศ => ข้อความที่เริ่มโดย: ต้อม_รัตภูมิ ที่ 12:45 น. วันที่ 27 มี.ค.64

หัวข้อ: กระทรวงพาณิชย์ เดินสายชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้าปี 2
เริ่มหัวข้อโดย: ต้อม_รัตภูมิ ที่ 12:45 น. วันที่ 27 มี.ค.64
กระทรวงพาณิชย์ เดินสายชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้าปี 2

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดเวทีชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้าปี 2 ที่หาดใหญ่ เน้นสร้างความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร พร้อมวางแผนระยะยาวรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรให้มั่นคง

(27 มี.ค.64) ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดเวทีชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้าปี 2 โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีและนำเสวนาร่วมกับนางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร นายประสาน พูลเวช ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และนายพิสิษฐ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และผู้แทนเกษตรกรอาชีพต่างๆ ประมาณ 400 คน ร่วมรับฟังการชี้แจง

นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงแผนการดูแลราคาสินค้าเกษตรในปี 2564 ว่า กรมการค้าภายในยังคงเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล ในการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ได้ดำเนินมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ของพืชแต่ละชนิด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาด้วย เช่น การรับฝากเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เพื่อให้เกษตรกรชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาลดลง การบริหารการนำเข้า และมาตรการดูแลตรวจสอบติดตามปริมาณสต๊อก โดยเลือกใช้มตรการที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด

ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันดูแลสินค้าเกษตรให้อยู่ในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ มีผลกำไรเพียงพอในการดูแลคุณภาพชีวิต ซึ่งมาตรการประกันรายได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แนวทางที่ยั่งยืนคือการสร้างความมั่นคงทางด้านราคา ซึ่งวันนี้เห็นได้ว่าจากการผลักดันของรัฐบาลส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดสูงกว่าราคาประกัน โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นสินค้าหลักของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ ตอนนี้มีราคาสูงกว่าราคาประกัน และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม แผนดูแลราคาสินค้าเกษตรนั้นจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดว่าจะเป็นอย่างไร แผนทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถานการณ์ได้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจว่ามาตรการเหล่านี้จะมีส่วนช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน