gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 


ตอบ

เงื่อนไขและข้อตกลงการโพสข้อมูลเว็บกิมหยง


1. โปรดงดเว้นคำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน
    อันเป็นที่เคารพ

2. ห้ามแนะนำ, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย ผิดศิลธรรมและหรือไม่เหมาะสม
    อาทิเช่น การพนัน,สารเสพติด,สัตว์ป่าคุ้มครอง,สิ่งลามกอนาจาร,การขายบริการเป็นต้น

3. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ หากมีการฟ้องร้องผู้ตั้งกระทู้ต้องรับผิดชอบ
    ด้วยตนเองทุกกรณี

4. ควรตั้งกระทู้ให้ตรงหมวดหมู่ หากซ้ำจะลบทันที

5. ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ย้าย แก้ไข กระทู้/ความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ
Warning: this topic has not been posted in for at least 30 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
ช่วยเหลือ (Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: doc, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip, JPG, JPEG, xls
Restrictions: 200 per post, maximum individual size 10000KB
การตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นบอท หุ่นยนต์ หรือมูสัง:
เว็บนี้มีชื่อว่าอะไร (ภาษาไทย 2 พยางค์):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: mapraow
« เมื่อ: 02:15 น. วันที่ 17 มี.ค.63 »

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รหัส 629131005 ระดับ พื้นฐาน สาระ ศิลปะ ระดับช่วงชั้น ประถม ระยะเวลา 16 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง
 
หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ ).
ข้อความโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
« เมื่อ: 14:32 น. วันที่ 29 ม.ค.54 »

มรภ.สข. เจ้าภาพสัมมนาบริหารธุรกิจ 5 มหาวิทยาลัย
เสริมศักยภาพงานประกันคุณภาพ สานสัมพันธ์บุคลากร


        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดบ้านจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารธุรกิจสัมพันธ์  ครั้งที่ 2 ผนึกกำลัง 5 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา
        นายสุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า ทางคณะฯ มีแนวคิดในการสร้างสัมพันธ์อันดีร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและทัศนคติที่ดีในการทำงานของบุคลากร รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ที่มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงนำมาสู่การจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารธุรกิจสัมพันธ์ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนา
        สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำพิธีลงนามข้อตกลงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การบรรยายของผู้บริหารและอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การอภิปราย การแบ่งกลุ่มสัมมนา การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมสังสรรค์เชื่อมความสามัคคี ซึ่งนอกจากบุคลากรของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง บรรยากาศภายในงานสัมมนาครั้งนี้ จึงเต็มไปด้วยความสุข เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และพลังของความสามัคคี

ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]