กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

การศึกษาและนวัตกรรม => แวดวงการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: กันยา ที่ 14:39 น. วันที่ 03 ก.ย.54

หัวข้อ: ผลงานสำเภาเกตรา ร.ร.บ้านตะโละใส สพป.สตูล คว้ารางวัลชนะเลิศ
เริ่มหัวข้อโดย: กันยา ที่ 14:39 น. วันที่ 03 ก.ย.54
         เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผวจ.สตูล มอบรางวัลโรงเรียนที่ชนะการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดสตูล ปี 2554 โดยมี โรงเรียนใน สพป.สตูล ได้รับคัดเลือกรับรางวัล ดังนี้ รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ร.ร.บ้านตะโละใส อ.ละงู จากผลงานสำเภาเภตรา รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.บ้าปาเต๊ะ อ.เมืองสตูล จากผลงานกระเป๋าปาเต๊ะ รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา ชนะเลิศ ร.ร.บ้านคลองขุด อ.เมืองสตูล จากผลงาน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.บ้านใหม่ อ.เมืองสตูล จากผลงานผกาไพร รางวัลเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ชนะเลิศ ร.ร.บ้านใหม่ อ.เมืองสตูล จากผลงานหฤทัยพันธุ์กล้า รางวัลของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ ชนะเลิศ ร.ร.บ้านใหม่ อ.เมืองสตูล จากผลงานซาเลน
         ผลงานสำเภาเกตราของโรงเรียนบ้านตะโละใส รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด สามารถไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาค จากการจัดประกวดของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานจากการประดิษฐ์กล่องนมโรงเรียน (U H T) จากธนาคารขยะของโรงเรียนที่รับซื้อกล่องนมจากนักเรียน
         สำหรับการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดสตูล เป็นโครงการที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล จัดประกวดขึ้นทุกปี เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการลดปริมาณขยะในกลุ่มนักเรียน เยาวชน ประชาชน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่โลก และให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำขยะมาดัดแปลงให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆที่มีคุณค่า มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นเวทีแห่งการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชนโดยแบ่งกิจกรรมการประกวด เป็น 3 ประเภท คือประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้มีการประกวดเสร็จเรียบร้อยไป เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมพินนาเคิลวังใหม่ จ.สตูล