กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => ทันข่าวท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 14:31 น. วันที่ 21 ม.ค.59

หัวข้อ: องคมนตรี เปิดการสัมมนา “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ที่สงขลา
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 14:31 น. วันที่ 21 ม.ค.59
องคมนตรี เปิดการสัมมนา “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จ.สงขลา ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางในปฏิบัติงาน

[attach=1]

วันนี้ (21 ม.ค.59) เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปิดการสัมมนา “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จ.สงขลา ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางในปฏิบัติงานต่างพระเนตรพระกรรณ โดยมี นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดการสัมมนา “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้กว้างขวาง พร้อมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้นำพระบรมราโชวาทเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ความถูกต้องเป็นธรรม ความสามัคคี รวมถึงการยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินไปประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ และเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนอย่างยิ่งของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ในช่วง 15 ปีข้างหน้า โดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้ยกย่อง พร้อมน้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยเน้นประชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีชุมชนแวดล้อมที่ดี ให้ความเท่าเทียมและความมีศักดิ์ศรีแก่บุคคลทุกประเภท แม้แต่คนพิการ นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษในเรื่องการทบทวนประเทศในช่วง 10 ปีที่ผ่าน และการศึกษาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทั้งหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติพร้อมประเมินผล เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูลและที่มา
สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 21 ม.ค.59
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ