กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => กระดานลานบุญ => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 11:11 น. วันที่ 02 เม.ย.59

หัวข้อ: เชิญร่วมบริจาคโลหิต เทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 11:11 น. วันที่ 02 เม.ย.59
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต เทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ    61 พรรษา 2 เมษายน 2559

นางสาวสุภัตตรา มิถุนดี หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน ทรงประกอบพระราชกรณียกิจให้เกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่มวลมนุษยชาติ ทั้งประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทรงสนพระทัยในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทยที่จัดเป็นภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การให้การรักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และการพยาบาล การให้สถานที่พักรักษา เมื่อยามเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทย

โดยเฉพาะภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตจากการบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ เข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต แก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นความปีติยินดีภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างยิ่ง ทำให้มีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล จึงได้ทำ
 
 
โครงการ “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต เทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ      61 พรรษา 2 เมษายน 2559 โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านโลหิตแก่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ ““น้อมดวงใจบริจาคโลหิต เทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”ตลอดช่วงเดือนเมษายน 2559 โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา ภายในที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น. และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย สอบถามโทร. 074240220,0851116208…

[attach=1]

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย