กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

สังคมออนไลน์ => ห้องสนทนา => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 09:23 น. วันที่ 22 พ.ย.54

หัวข้อ: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 09:23 น. วันที่ 22 พ.ย.54
[attach=1]
ชื่อ      นายกฤษฎา  บุญราช วันเดือนปีเกิด        กรกฎาคม ๒๕๐๐

       
การศึกษา 
 - ปริญญาตรี  ๒ ปริญญาตรี   ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๒๒ และนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๖
         
 - ปริญญาโท  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๗
 
ประกาศนียบัตร
 - การบริหารการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม  (The Managing Development Participation) จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม  โดยททนสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (Chevening  Scholarship) พ.ศ. ๒๕๔๔
 - การบริหารจัดการความมั่นคง  (Stability, Security, Transition  and Reconstruction) ณ สถาบัน Asia-Pacific  Canter  for  Security  Studies  (APCSS)  รัฐฮาวาย โดยทุนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 - การบริหารงานภาครัฐและท้องถิ่น (Senior Executives  in  State  and  Local  Government)  จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  (Kennedy  School of  Government,  Harvard  University)  สหรัฐอเมริกา โดยทุน ก.พ.  พ.ศ. ๒๕๕๒

ประวัติการทำงาน
 - พ.ศ. ๒๕๒๒ เริ่มรับราชการที่ศูนย์รับผู้อพยพ อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 - พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๔  เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความมั่นคง  (นายเจริญจิตต์  ณ  สงขลา)
 - พ.ศ.  ๒๕๓๗-๒๕๔๖   นายอำเภอดอยเต่า  นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่,  นายอำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  และนายอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 - พ.ศ.  ๒๕๔๗-๒๕๔๙            ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
 - พ.ศ.  ๒๕๔๙-๒๕๕๒            รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ผลงานทางวิชาการ   
๑.  เอกสารผลงานทางวิชาการเสนอต่อสำนักงาน ก.พ  ปี ๒๕๔๗  เรื่อง  การใช้ มาตรการถอนสัญชาติบุคคลในการแก้ไขปัญหากายาเสพติด
๒. ผู้แถลงปิดคดีโดยเอกสารและวาจาในศาลปกครองสูงสุด  ตามคดีแดงที่ อ.๒๙๙/๒๕๔๗  ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐ  ออกคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย

[attach=2]

รางวัลการทำงานดีเด่น

๑. รางวัลนายอำเภอดีเด่น  (นายอำเภอแหวนเพชร)  ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ในปี  ๒๕๔๒
๒. โล่เกียรติคุณ  ในฐานะข้าราชการที่มีผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดจากหน่วยปราบปรามยาเสพติด  (DEA)  สหรัฐอเมริกา  ประจำประเทศไทย ปี  ๒๕๔๒
๓. รางวัลพลเมืองคนกล้า ของสถาบันสัญญา  ธรรมศักดิ์  เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๒
๔. โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๒

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: สายชล ที่ 10:23 น. วันที่ 22 พ.ย.54
             ท่านมาอยู่สงขลา  ท่านช่วยแสดงฝีมือปราบของเถื่อนๆ
ให้หมดไปซักทีเถอะ โต๊ะบอลเถื่อน หวยเถื่อน น้ำมันเถื่อน  ท่านทำ3อย่างนี้ให้หมดไป
สงขลาเจริญกว่านี้แน่  ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: nangnol ที่ 11:33 น. วันที่ 22 พ.ย.54
ยกมือสนันสนุสอีกหนึ่งเสียง ขอเป็นแรงเชียรแรงใจคับท่าน
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: xhatyai ที่ 19:08 น. วันที่ 22 พ.ย.54
ท่านชอบดูบอลมั้ยคับ? ส-ดีใจ  สนับสนุนเรื่องกีฬาด้วย นะคับ    ส.สู้ๆ ส.สู้ๆ
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: tayphone ที่ 19:30 น. วันที่ 22 พ.ย.54
             ท่านมาอยู่สงขลา  ท่านช่วยแสดงฝีมือปราบของเถื่อนๆ
ให้หมดไปซักทีเถอะ โต๊ะบอลเถื่อน หวยเถื่อน น้ำมันเถื่อน  ท่านทำ3อย่างนี้ให้หมดไป
สงขลาเจริญกว่านี้แน่  ขอเป็นกำลังใจให้ครับ


ถ้าให้ดี เพิ่ม ปราบยาเสพติด ด้วยยิ่งดี

แถวบ้านผม เยอะ โดนจับไป ออกมาก็ทำอีก มีทั้ง ขาย เสพ
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: คนเมืองสงขลา ที่ 22:02 น. วันที่ 22 พ.ย.54
หวังไว้นะครับว่า...จะดีกว่าคนเดิม...
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: anuphong ที่ 07:47 น. วันที่ 23 พ.ย.54
ท่านเป็นคนจังหวัดอะไรครับ ขออนุญาติสอบถาม
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: อย่าหวัง จะได้ไม่ผิดหวัง ที่ 12:01 น. วันที่ 23 พ.ย.54
      เมืองนี้แปลก คนดีๆมักจะโดนย้ายไปเร็ว คนไม่ดีก็ขึ้นได้เร็ว ไม่ได้ว่าท่านเก่าดีท่านใหม่ไม่ดีนะครับ กล่าวรวมๆ

     ขอฝากเรื่องใต้โต๊ะการขออาวูธปืนหน่อยละกันครับ คนดีมีอาชีพสุจริต ต้องการปืนถูกกฎหมาย ซื้อปืนถูกกฎหมายราคาเป็นแสน ต้องเสียใต้โต๊ะ 5000-15000บาทอีก ค่าใบพกอีก15000-20000บาท ผมรอมาหลายนายแล้ว เปลี่ยนกี่นายก็เหมือนเดิม
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อมั่น หาดใหญ่ ที่ 13:29 น. วันที่ 23 พ.ย.54
ขอเป็นกำลังใจให้ท่านเป็น ข้าของราชการจริงๆนะครับ

ขอลัดคิว ฝากท่านเรื่อง ยาเสพติดกับโจรก่อนนะครับ เยอะมากครับท่าน
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: ปลาเค็ม น้อย ที่ 16:42 น. วันที่ 24 พ.ย.54
 ส.ยกน้ิวให้ ท่านคับมายูใต้แล้วโชว์ผลงานหน่อยนะ สู้ สู้
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: หมูสนามจริง สิงห์สนามซ้อม ที่ 18:12 น. วันที่ 24 พ.ย.54
             ท่านมาอยู่สงขลา  ท่านช่วยแสดงฝีมือปราบของเถื่อนๆ
ให้หมดไปซักทีเถอะ โต๊ะบอลเถื่อน หวยเถื่อน น้ำมันเถื่อน  ท่านทำ3อย่างนี้ให้หมดไป
สงขลาเจริญกว่านี้แน่  ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
ส.ยกน้ิวให้
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: รู้ไว้ ที่ 04:30 น. วันที่ 25 พ.ย.54
เรื่องการขอใบอนุญาติมี(ป.4) และพกพาภายในจังหวัด(ป.12) นั้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆขึ้นอยู่กับคนกลางคนเดียวเท่านั้น ""ท่านผู้ว่าฯบางท่านไม่รู้ด้วยซ้ำไป""
    !!เงินไม่ค่อยมีหาเช้ากินค่ำจะทำไปทำไม? เอาไว้เมื่อไหร่มีเงินพอ...ก่อนดีมั้ยจะได้เอาไว้ปกป้องตนเองและทรัพย์สิน!!!
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: รู้ไว้ ที่ 04:41 น. วันที่ 25 พ.ย.54
คนดีๆ อยู่ได้ไม่นาน ทำไม!!!!!!!
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: รู้ไว้ ที่ 04:45 น. วันที่ 25 พ.ย.54
อยากให้ท่านใจดีิให้เหมือนท่านผู้ว่าวิญญู ทองสกุล ท่านเป็นคนดีมากแถมยังใจดีอีกด้วย ยินดีด้วยค่ะ
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: choub ที่ 10:22 น. วันที่ 25 พ.ย.54
ยินดีด้วยครับ
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: คนหน้าวัด13 ที่ 10:48 น. วันที่ 25 พ.ย.54
 ส-ดีใจ ส-ดีใจ ส-ดีใจ ผมนะรู้จักท่าน แต่ท่านจะรู้จักผมไหม  ส.แหยง ส.แหยง ส.ร้อง ส.ร้อง ส.ยักคิ้ว ส.ยักคิ้ว ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: สายชล ที่ 11:46 น. วันที่ 26 พ.ย.54
           เพื่อนที่อยู่ยะลาบอกว่าท่านเป็นคนดี  ขยันทำงาน  เมื่อท่านย้าย
เพื่อนยังเสียดายเลย  แต่ก็ดีใจที่ท่านมารับตำแหน่งที่จังหวัดที่ใหญ่ขึ้น
           เมื่อท่านมาอยู่สงขลาแล้ว  ขอให้ท่านช่วยจัดระเบียบสังคมเป็นการเร่งด่วน
เป็นอันดับแรกเลย  ยาเสพติด,สถานบันเทิง,โต๊ะบอล,น้ำมันเถื่อน,ตำรวจตั้งด่านรีดไถ(อ้างตรวจรถ)
โดนเฉพาะ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่  อำเภอสะเดา
            เมื่อท่านมาอยู่สงขลาแล้ว ท่านต้องหาข้อมูลของพื้นที่ในทางลับ  อย่าเรียกข้าราชการในพื้นที่
มาให้ข้อมูลท่าน  เพราะท่านจะได้ข้อมูลที่ผิดๆ  ทางที่ดีท่านเปิดตู้ ปณ.พิเศษขึ้นมาเลยครับ
แล้วหาคนที่ท่านไว้ใจได้มาดูจดหมายพวกนี้  อย่าใช้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่นานในพื้นที่มาดู
เป็นอันขาดเพราะข้อเท็จจริงจะโดนบิดเบือนหรือไม่ถึงมือท่าน   ถ้าจะให้ดีขอความร่วมมือจากเวป"กิมหยง"
ท่านจะได้ข้อมูลชนิดทีท่านอาจจะ"อึ้ง"ไปเลยก็ได้
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: kaiiiiii ที่ 14:02 น. วันที่ 26 พ.ย.54
ยินดีต้อนรับครับ หากท่านเป็นคนดี ประชาชนจะสบายใจและรักท่านครับ  ขอให้เป็นคนมีวิสัยทัศน์ ใจซื่อมือสะอาด มีความกล้าหาญ อย่าทำงานเอาแต่หน้าเหมือนคนบางคนแถวนี้ แค่นี้แหละที่ประชาชนต้องการ
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: kaiiiiii ที่ 14:04 น. วันที่ 26 พ.ย.54
           เพื่อนที่อยู่ยะลาบอกว่าท่านเป็นคนดี  ขยันทำงาน  เมื่อท่านย้าย
เพื่อนยังเสียดายเลย  แต่ก็ดีใจที่ท่านมารับตำแหน่งที่จังหวัดที่ใหญ่ขึ้น
           เมื่อท่านมาอยู่สงขลาแล้ว  ขอให้ท่านช่วยจัดระเบียบสังคมเป็นการเร่งด่วน
เป็นอันดับแรกเลย  ยาเสพติด,สถานบันเทิง,โต๊ะบอล,น้ำมันเถื่อน,ตำรวจตั้งด่านรีดไถ(อ้างตรวจรถ)
โดนเฉพาะ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่  อำเภอสะเดา
            เมื่อท่านมาอยู่สงขลาแล้ว ท่านต้องหาข้อมูลของพื้นที่ในทางลับ  อย่าเรียกข้าราชการในพื้นที่
มาให้ข้อมูลท่าน  เพราะท่านจะได้ข้อมูลที่ผิดๆ  ทางที่ดีท่านเปิดตู้ ปณ.พิเศษขึ้นมาเลยครับ
แล้วหาคนที่ท่านไว้ใจได้มาดูจดหมายพวกนี้  อย่าใช้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่นานในพื้นที่มาดู
เป็นอันขาดเพราะข้อเท็จจริงจะโดนบิดเบือนหรือไม่ถึงมือท่าน   ถ้าจะให้ดีขอความร่วมมือจากเวป"กิมหยง"
ท่านจะได้ข้อมูลชนิดทีท่านอาจจะ"อึ้ง"ไปเลยก็ได้

เห็นด้วยจริงๆ หาคนดีๆมาเป็นมือขวาครับ อย่าเอาข้าราชการที่เลวและอยู่นานมาทำงานให้ แต่ผมว่าท่านก็คงจะรู้เรื่องพวกนี้ดีกว่าพวกกระผมแน่ๆ  ผมดูจากหน้าตาท่าน ผมว่าท่านต้องไม่ใช่คนไม่ดีแน่ๆ ผมชมน่ะครับเนี่ย
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: สงขลาแต่เกิด ที่ 18:46 น. วันที่ 26 พ.ย.54
เห็นด้วยจริงๆ หาคนดีๆมาเป็นมือขวาครับ อย่าเอาข้าราชการที่เลวและอยู่นานมาทำงานให้ แต่ผมว่าท่านก็คงจะรู้เรื่องพวกนี้ดีกว่าพวกกระผมแน่ๆ  ผมดูจากหน้าตาท่าน ผมว่าท่านต้องไม่ใช่คนไม่ดีแน่ๆ ผมชมน่ะครับเนี่ย

สงขลาเป็นจังหวัดที่มีลักษณะพิเศษ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถ้าได้มาลงครั้งแรกที่สงขลา ก็จะได้รับวิชาความรู้มากมายทั้งเรื่องบนดิน เรื่องใต้ดิน  ความเห็นของท่านน่าจะพูดกับนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลมากกว่า เพราะลำพังผู้ว่ากว่าจะได้ย้ายมาอยู่เมืองใหญ่ องค์ประกอบ ปัจจัยหลายอย่าง ความรู้ความสามารถก็เป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นคนของใครก็สำคัญน๊ะครับ  นโยบายไม่ได้มาจากผู้ว่าซะทีเดียวครับ  นักปกครองใช้หลีกบัฐศาตร์เน้นความสัมพันธ์ที่ดีแบบหยวนๆ นักกฎหมายอยากให้ใช้กฎหมายให้เด็ดขาด นักสิทธิมนุษยชน อยากจะเอาแต่สบายๆ (บ้านเมืองถึงวุ่นวาย โจรเต็มเมือง เพราะนักสิทธินี่แหละ)  คิดยาวๆ ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: lion_009 ที่ 18:51 น. วันที่ 27 พ.ย.54
ยินดีด้วยครับ
หัวข้อ: Re: ผู้ว่าวิญญู ทองสกุลก็มีผลงานเด่นนะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อรรถพร ที่ 19:39 น. วันที่ 27 พ.ย.54
โดยเฉพาะการย้ายคิวรถตู้ทั้งหมดไปตลาดเกษตรและขนส่งครับ  จากสงขลาไปเป็นผู้ว่าฯพัทลุง ถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่เล็กกว่าสงขลา  แต่ขอเป็นกำลังใจท่านผู้ว่าวิญญู มีกำลังใจในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง  อย่างไรก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ต้องเร่งพัฒนานะครับ
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: ปชส.สงขลา ที่ 13:57 น. วันที่ 28 พ.ย.54
ท่านมาถึงแล้วครับ 27 พ.ย.54 ดูภาพคลิกที่นี่ www.facebook.com/songkhlanews
หัวข้อ: Re: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช
เริ่มหัวข้อโดย: Predator ที่ 12:12 น. วันที่ 29 พ.ย.54
ขอให้เป็นคนดีมีความจริงใจต่อจังหวัดสงขลานะครับ   ส.สู้ๆ