กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => กระดานลานบุญ => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 10:02 น. วันที่ 28 ก.พ.60

หัวข้อ: ร่วมสมทบทุนปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.สต.โคกเนียน
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 10:02 น. วันที่ 28 ก.พ.60
ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเนียน ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายในปี 2560 เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกับ อสม. ผู้นำชุมชน อบต.ท่าโพธิ์ เป็นหลัก อาทิ การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หญิงหลังคลอดและผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ เป็นต้น

[attach=1]

ประการต่อมาเป็นการมุ่งสร้างระบบบริการภายใน รพ.สต. อาทิ ปรับปรุงอาคารบริการเพื่อให้เหมาะแก่ผู้รับบริการที่มีหลากหลายประเภท เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้สูงอายุและเด็ก แต่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รพ.สต.ไม่สามารถพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้มากนัก เนื่องจากติดขัดด้วยงบประมาณที่จำกัดเพื่อจะนำมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์หรือขยายอาคารบริการให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทดังที่กล่าวมาข้างต้นได้

ด้วยเหตุนี้ จึงได้เปิดรับบริจาคเครื่องมือแพทย์ที่ใช้แล้ว และรับบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย รถเข็น(wheelchair) ถังออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ฯลฯ แก่ผู้พิการและป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุได้หมุนเวียนยืมใช้งานที่บ้านและส่วนหนึ่งเพื่อขยายอาคารบริการ อาทิ ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องตรวจโรคทั่วไปอาคารแพทย์แผนไทยและห้องทันตกรรมเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น

จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการให้ที่ไม่สิ้นสุด ในงาน “จิบชาร้อนตอนบ่าย” ณ สนามกีฬา โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ซึ่งจัดโดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับ รพ.สต.โคกเนียน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้และขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ