กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

สังคมออนไลน์ => เรื่องราวแต่แรก => ข้อความที่เริ่มโดย: ISTS ที่ 11:10 น. วันที่ 20 มิ.ย.60

หัวข้อ: สถาบันทักษิณคดีศึกษามีการจัดสานเสวนาประชาคม “คนเกาะยอ”
เริ่มหัวข้อโดย: ISTS ที่ 11:10 น. วันที่ 20 มิ.ย.60
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถาบันทักษิณคดีศึกษามีการจัดสานเสวนาประชาคม “คนเกาะยอ” โดยมีการเสวนาองค์ความรู้เรื่อง “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เรือนมงคลสูตร” โดย อาจารย์ ดร.ณัฐณีภรณ์ น้อยเสงี่ยม“ตำรายาวัดท้ายยอ”   โดย นายสมพร ขุมทอง และคณะ และ“การเขียนประวัติศาสตร์เกาะยอ”โดย นายนิตย์ พงศ์พฤกษ์   นายชัยวุฒิ พิยะกูล, รศ.ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม และประชาคมคนรักเกาะยอ การสานเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั้งในและนอกพื้น  โดยจะมีการสรุปเนื้อหาและองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการเสวนาในวันนี้เผยแพร่ต่อไป