กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => กระดานลานบุญ => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 16:19 น. วันที่ 27 เม.ย.61

หัวข้อ: ประวัติความเป็นมา วัดป่าแสงธรรม
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 16:19 น. วันที่ 27 เม.ย.61
ประวัติความเป็นมา วัดป่าแสงธรรม

วัดป่าแสงธรรม ตั้งอยู่ถนนชุมแสง 2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเนื้อที่รวม 27 ไร่ แรกเริ่มก่อตั้งเป็นที่พักสงฆ์ ชื่อที่พักสงฆ์ปลักชุมแสง หรือที่พักสงฆ์บ้านพรุ มีพระภิกษุจำพรรษาและประกอบศาสนกิจอยู่เป็นประจำ รวมถึงได้รับความศรัทธาจากญาติโยมร่วมอนุโมทนาบุญในการในก่อสร้างศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และอาคารต่างๆ

ต่อมาปีพ.ศ. 2553 ที่พักสงฆ์บ้านพรุ ได้รับการยกฐานะเป็นวัด โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดป่าแสงธรรม โดยมีคุณบุญเลิศ คุณกัญจนี ลาภาโรจน์กิจ และบุตร-ธิดา เป็นผู้ถวายที่ดินให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ และมีพระอาจารย์อนันต์  อนุตตโร  เป็นเจ้าอาวาส รูปแรก และได้ทำการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ได้เริ่มสร้างศาลาเอนกประสงค์ 3 ชั้น ไว้ประกอบศาสนกิจทางศาสนา  และเป็นศาลาปฏิบัติธรรม สร้างกุฎิพระ สร้างที่ล้างบาตร สร้างที่ล้างจาน สร้างห้องน้ำ   

สร้างที่พักสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)  พัฒนาถนนบริเวณภายในวัด (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) รวมถึงปรับภูมิทัศน์ วางผังวัดด้านต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น เงียบสงบ ให้ผู้คนได้มารักษาศีลเป็นหลักและปรกอบศาสนกิจต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา

ซึ่งปัจจุบันวัดยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและยังขาดแคลนทุนทรัพย์อีกมาก ต้องอาศัยกำลังศรัทธาของพุทธบริษัททุกท่านในการพัฒนาวัด และสืบสานพระพุทธศาสนาของเราต่อไป