กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => ทันข่าวท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: ต้อม_รัตภูมิ ที่ 14:57 น. วันที่ 08 ส.ค.61

หัวข้อ: ทม.บ้านพรุ แจ้งเรื่องการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจำปีงบประมาณ2562
เริ่มหัวข้อโดย: ต้อม_รัตภูมิ ที่ 14:57 น. วันที่ 08 ส.ค.61
เทศบาลเมืองบ้านพรุ แจ้งเรื่องการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจำปีงบประมาณ2562

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอความร่วมมือการแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์)โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกรอกรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย (ทางเทศบาลจัดส่งไปรษณีย์) และส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน ..
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ
ภายในวันที่15กันยายน2561

หากไม่มาดำเนินการภายในวันที่กำหนด เทศบาลเมืองบ้านพรุ จะระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ท่านเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-292888-6 ต่อ 410 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ