กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

การศึกษาและนวัตกรรม => ห้องแนะแนว => ข้อความที่เริ่มโดย: awachi ที่ 20:35 น. วันที่ 24 ธ.ค.61

หัวข้อ: รู้ไว้ไม่เสียหายถ้าต้องการเรียนต่อต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: awachi ที่ 20:35 น. วันที่ 24 ธ.ค.61
(http://www.interscholarship.com/wp-content/uploads/2012/07/EU25flag.jpg)

สำหรับคุณที่ต้องการที่จะไปส฿กษาต่อที่ต่างประเทศนั้น คุณคงจะถามตัวคุณเองว่า คุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การเรียนต่อต่างประเทศ (http://www.apexeducate.com/)นั้นจัดว่าเป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูง  ในการตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น จึงควรพิจารณาจากปัจจัยหลากหลายด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่า  และได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ การนำความรู้ที่ได้จากการเรียนต่างประเทศนั้นๆ มาสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ คือจะต้องคำนึงถึงศักยภาพ ความถนัด และสิ่งที่สนใจของผู้เรียนเองเป็นที่ตั้ง เพราะหากเลือกสาขาวิชาตามกระแสนิยม หรือตามคำแนะนำของผู้อี่นโดยมิใช่มาจากสาขาที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนนั้นอาจทำให้แผนการเรียนไม่ประสบความสำเร็จ  เนื่องจากการใช้เวลานานนับปีเพื่อเรียนในสิ่งที่ตนไม่ได้รักเป็นสิ่งที่ทรมานแสนสาหัสเลยทีเดียว

วีซ่าก็เป็นเรื่องใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้หากได้วางแผนการเรียนที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี แต่แล้วมีอันต้องต้องตกไปเพียงเพราะติดปัญหาเรื่องการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก  ไม่น่าแปลกใจที่พบว่านักศึกษาหลายคนใช้ปัจจัยในโอกาสการผ่านวีซ่าเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนในประเทศใดประเทศหนึ่ง เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าในแต่ละประเทศที่ความแตกต่างกันในรายละเอียด และในบางครั้งจำเป็นต้องเตรียมเอกสารล่วงหน้านานนับเดือน ดังนั้นผู้เรียนจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาวีซ่าของประเทศที่ตนสนใจ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าก่อนการยื่นวีซ่าเพื่อให้แน่ใจว่าใบสมัครวีซ่าถูกต้องและ ครบถ้วน