กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => ทันข่าวท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 14:10 น. วันที่ 29 มิ.ย.62

หัวข้อ: รับฟังความเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดพัทลุง
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 14:10 น. วันที่ 29 มิ.ย.62
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เปิดรับฟังความคิดเห็น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดพัทลุง

( 28 มิ.ย. 62 ) ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษา ทั้งนี้ศึกษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ วิถีชีวิตชุมชน ลักษณะทางสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งทบทวน และวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ที่มีอยู่เดิม และแผนงานการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ในเขตผังเมืองรวมพัทลุง และพื้นที่ชุมชนข้างเคียงในเขตจังหวัดพัทลุง
       
โดยมีภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ ต่อโครงการ ทั้งนี้ พื้นที่ ที่ได้รับการพิจารณาดำเนินการพัฒนา ตามความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งประกอบด้วย งานปรับปรุงภฒิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลน้อย งานปรับปรุงภมิทัศน์บริเวณหน้าตลาดเทศบาลเขาชัยสน ซึ่งในขณะนี้ ได้ออกแบบแล้วเสร็จ พร้อมที่จะดำเนินการได้ในเร็ววันนี้
       
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาดำเนินการในระยะกลาง อีก 12 โครงการ อาทิ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่เกาะลอยลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลำธาร์ อ.บางแก้ว งานปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่แก่งหูแร่ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณวัดบรมธาตุเจดีย์ เขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน เป็นต้น.
..........................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง