กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => ทันข่าวท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 10:33 น. วันที่ 05 ก.ค.62

หัวข้อ: ธ.ก.ส.จัดการประชุมเสวนาโคเนื้อพัทลุง พร้อมจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุุง)
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 10:33 น. วันที่ 05 ก.ค.62
ธ.ก.ส.จัดการประชุมเสวนาโคเนื้อพัทลุง พร้อมจัดตั้งให้สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด เป็นศูนย์เรียนรู้ของภาคใต้

(2 ก.ค.2562) ที่ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง ดร.กิตติชัย นวลทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะ SME  ทำการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการจัดการประชุมเสวนาโคเนื้อจังหวัดพัทลุง ซึ่ง ธ.ก.ส.โดยศูนย์บ่มเพาะ SME เกษตร(ศบพ.) ได้จัดขึ้นตามโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้(โคเนื้อ) จำนวน 4 ภาค ของปีบัญชี 2562 โดยมีนายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด ได้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายโคเนื้อของสหกรณ์ศรีวิชัยพัทลุง จำกัด ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในภาคใต้และเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกัน โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิตเพื่อพัฒนาสถาบันเกษตรกรหัวขบวนให้มีการจัดการผลผลิตการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้(โคเนื้อ) จำนวน 4 ภาคของ ธ.ก.ส.นั้น ได้จัดตั้งมาแล้ว 3 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ จัดตั้งที่สหกรณ์การเกษตรนิคมปางศิลาทอง จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งที่สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด และภาคกลางจัดตั้งที่สหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด ส่วนภาคใต้ได้จัดตั้งที่สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด ซึ่งในการประชุมเสวนาโคเนื้อจังหวัดพัทลุงในครั้งนี้ได้มีตัวแทนของสหกรณ์การเกษตรโคเนื้อศรีวิชัย  เครือข่ายอื่นๆจากจังหวัดใกล้เคียง และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อศรีวิชัยของ จ.พัทลุงทั้ง 11 อำเภอ เขาร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน.

#ประชุมเสวนาโคเนื้อ#พัทลุง#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND